25-lecie Sióstr Służebniczek

Zakon Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny założony został przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Idei jego stworzenia przyświecała chęć otoczenia opieką sierot i stworzenia kadry, która byłaby zdolna temu zadaniu podołać.

W maju 1850 roku w Podrzeczu, z jego starań otwarta została pierwsza ochronka dla dzieci. Ten moment uważany jest za inaugurację działalności Zakonu. Kierując stworzonym przez siebie zakonem, chociaż sam nigdy nie miał szanse ze względu na stan zdrowia zostać wyświęcony, rozwijał ideę niesienia pomocy i wychowania w duchu Chrystusa na terenie Polski i zagranicą. Ponad 150 lat później Zakon prężnie działa, prowadząc działalność opiekuńczą, edukacyjną i dydaktyczną nie wielu miejscach na świecie. Siostry służebniczki uczą w szkołach, opiekują się chorymi i potrzebującymi, a także prowadzą sieć ochronek dla dzieci.

25 lat temu jedna z takich placówek powstała także w Konstancinie-Jeziornie. Po wojnie, przy ul. Wilanowskiej zamieszkali państwo Ronikierowie. Pragnieniem bezdzietnego małżeństwa było, skoro nie mogą wychować własnych dzieci, przysłużyć się chociaż innym. Po śmierci męża pani Irena Ronikier podjęła decyzję o przekazaniu w spadku domu wraz z terenem na ten właśnie cel. Podjął się tego Zakon i w ramach Prowincji Warszawskiej (istnieją jeszcze Pleszewska i Brazylijska), w grudniu 1984 roku rozpoczął działalność.

W chwili obecnej w domu zgromadzenia przy ul. Wilanowskiej działa ochronka dla dzieci im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Zapewnia ona opiekę przedszkolną dzieciom przedzerówkowym z naszego terenu. Realizują podstawę programową, mają zapewnione także zajęcia dodatkowe – logopeda, język obcy, oraz atrakcje, takie, jak spotkania z ciekawymi ludźmi (strażacy, policjanci, misjonarze), przedstawienia; biorą udział w samodzielnie realizowanych jasełkach i występach dla rodziców. Siostry, prócz codziennej ciężkiej pracy organizują także konferencje dotyczące wychowania i spotkania dla rodziców.

W grudniu 2011 roku mija 25 lat działalności Zakonu Sióstr Służebniczek na terenie Konstancina-Jeziorny. Z tej okazji od wszystkich przyjaciół i sympatyków “sióstr z Wilanowskiej”, a przede wszystkim od rodziców kolejnych roczników – serdeczne Szczęść Boże!

Materiał ukazał się także w serwisie Wiadomości24

Zobacz także...