GPSZOK przy ul. Słowiczej

UWAGA! Gmina Konstancin chce zalegalizować utworzony w centrum Konstancina Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Słowiczej (wjazd od ul. Chopina), na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.

UWAGA TYLKO DO 11 sierpnia 2014 można zapoznać się z dokumentami a do 25 SIERPNIA 2014 MOŻNA SKŁADAĆ UWAGI DO NOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CEGIELNI CHYLICKIEJ.

PDF – 9.07.2014_obwieszczenie_planowanie_cegielnia_chylicka

PDF – 18.07.2014 projekt zmianyMPZP terenu Cegielni Chylickiej

W centrum Konstancina został utworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów – wystarczy pojechać na Chopina i zobaczyć jak to teraz wygląda. Ma to być punkt zbiórki odpadów dla całej Gminy Konstancin-Jeziorna, która obejmuje terytorium o pow. 78,63 km2, z czego pow. miasta to 17,75 km2, a wsi – 60,87 km2 w sumie dla 24 081 mieszkańców. Dlaczego zbiórka śmieci dla tak dużego terenu ma być w centrum miasta?

Jest to obszar, w pobliżu którego znajduje się liczna zabudowa mieszkaniowa, ośrodki medyczne STOCER, Szpital dziecięcy – okna z sal ciężko chorych dzieci wychodzą na teren składowiska, TABITA Ośrodek opieki nad ciężko chorymi starszymi osobami. Hotele, zabytkowe Wille, przedszkola.

Teren na którym Gmina chce zatwierdzić działanie GPSZOK nie należy do GMINY toczy się postępowanie w sprawie odzyskania terenu przez prawowitych właścicieli więc Gmina nie będzie inwestowała w ten punkt ani tez nie będzie mogła skorzystać z dotacji unijnych na tworzenie GPSZOK.

UWAGA MIESZKAŃCY OGRANICZONY CZAS NA DZIAŁANIE ! Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz.od 9:00do 15:00 tylko do 11 sierpnia 2014.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2014 r.

Przeczytajcie szczegóły na stronie internetowej gminy http://bip.konstancinjeziorna.pl/ w części ogłoszenia / Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Cegielni Chylickiej.