Mieszkańcy i ich sprawy :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Wszystkie kwestie konstancińsko-jeziorańskie i okoliczne.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: 1234-->
Bieżąca strona: 1 z 4
Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: MixiorekMixiorek (---.dynamic.mm.pl)
Data: 05 lip 2013 - 10:14:34

Czy to nie Saur jest inwestorem?

"przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 45, na działce o nr ew. 10/42 z obrębu 02-01"

http://bip.konstancinjeziorna.pl/index.php?app=docs&action=get&iid=48935

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 05 lip 2013 - 21:24:30

To pewnie będzie ten PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych, który musi zostać uruchomiony w każdej gminie. Na Słowiczej zdaje się nie może byc, bo za mało miejsca, albo to jest w strefie A - juz nie pamiętam dlaczego.
Jakby SAUR był inwestorem to by ogłosił przetarg, nie UMiG - tak mi się zdaje...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Gmina publikuje obwieszczenie o budowie zakładu przetwórczego po terminie ustawowym
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 05 lip 2013 - 22:36:12

Maniu, chyba się mylisz - pani wiceburmistrz potwierdzała nie dalej niż tydzień temu na sesji, że gminny punkt zostaje uruchomiony przy ulicy Słowiczej 5 (ZGK, przy Długiej naprzeciw Tabity, pod oknami Pensjonatu dla Seniorów "Opoka") i wyjaśniała, co można tam zawieźć. Słowicza nie jest w strefie A, tylko B. Pani wiceburmistrz odpowiadała wówczas na moje pytanie dotyczące tego punktu przy Słowiczej w kontekście sąsiedztwa Tabity. Jest to nagrane. Niemożliwe, żeby pani wiceburmistrz na 3 dni przed wejściem w życie ustawy śmieciowej nie wiedziała, że lokalizacja przy Słowiczej nie spełnia warunków. Świadczyłoby to przecież o kompletnej niekompetencji.

W ogłoszeniu jest mowa o "budowie zakładu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego". Ustawa uzdrowiskowa zabrania lokalizacji jakichkolwiek zakładów przemysłowych na terenie gmin uzdrowiskowych, w tym strefy C. (Dokładniej: art. 2 pkt 13 brzmi następująco: ˝zakład przemysłowy - zespół budynków i urządzeń wraz z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na przekształceniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiału, substancji lub ich części składowych w nowy produkt˝. Przetwarzanie zużytej elektroniki da się prawdopodobnie podciągnąć pod tę definicję, o ile "nowym produktem" jest materiał z recyclingu. Oczywiście: o interpretacji przepisu musiałby GINB. Poza tym taka działalność kojarzy się bardziej z Chinami (metale ciężkie w drobniutkich podzespołach, ich oddzielenie mechaniczne uwalnia ogromne ilości zanieczyszczeń), niż z uzdrowiskiem.

Ciekawe jest datowanie cytowanego tu obwieszczenia: nosi ono datę 25 czerwca 2013, ale postępowanie toczy się wg jego treści od 15 maja 2012. Nawet przyjmując błąd w dacie rocznej, obwieszczenie pojawiło się 40 dni po rozpoczęciu postępowania. Jednak dokument pdf zawierający to obwieszczenie nosi datę 3 czerwca. Strony mają 7 dni od otrzymania zawiadomienia na wyrażenie uwag. Z kolei w BiPie umieszczono obwieszczenie 3 lipca:

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Beata Michalak
Data wytworzenia: 2013-06-25
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2013-07-03
Data aktualizacji: 2013-07-03


Oznacza to, że gdyby gmina pominęła jakąś stronę (z artykułu z art. 28 KPA) przy wysyłce obwieszczenia, ta nie zdążyłaby już złożyć uwag w terminie po przeczytaniu wiadomości na stronie gminnej. Gmina nie ma prawa wyrokować, kto jest stroną w postępowaniu. Ergo, termin ustawowy nie został dotrzymany i jeśli jakaś strona pojawi się po terminie, będzie można podważyć decyzję środowiskową. Klasyczny "błąd na własne życzenie".

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: czaknoris (---.adsl.inetia.pl)
Data: 05 lip 2013 - 22:40:26

Tak, to SAUR. [bip.konstancinjeziorna.pl]

Chcą wybudować zakład przetwarzania, w którym to pewnie będą rozmontowywać telewizory, komputery, lodówki, pralki itp. Należałoby zajrzeć do dokumentów, żeby dowiedzieć się jaki ma być zakres przetwarzania, na czym ono ma polegać. Czy tylko rozbiorą i przekażą gdzieś podzespoły, blachy na złom, plastik do przetopu, czy może na miejscu będą topić, odzyskiwać surówce (w jakich procesach). Punkt zbiórki jest na dokładkę.
Działka to chyba teren obecnej oczyszczalni, na tyłach zakładów papierniczych.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 05 lip 2013 - 23:23:27

Działka 10-42 to bardzo duża działka na tyłach dawnej papierni, przy drodze prowadzącej do Nadbrzeża. Stanowi część terenu kupionego przez SAUR, ale nie jest położona na terenach starej oczyszczalni.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm), gminy [...] tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Ustawa nie precyzuje, że taki punkt musi powstać na gruntach gminnych. Możliwe jest zatem zapewne jego usytuowanie na terenie firmy prywatnej. Pytanie, czy umowa tego typu (z SAURem) wymagałaby zgody Rady Miejskiej, czy też burmistrz może wydać środki mieszkańców (z podatku śmieciowego) wedle własnego uznania bez wiedzy i zgody radnych. Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych RM nie otrzymała zawiadomienia o wszczętym postępowaniu, a w oficjalnych wypowiedziach urzędników cały czas powtarza się adres "ul. Słowicza, ZGK." Można to zresztą potwierdzić nagraniami z sesji i posiedzeń komisji Rady.

Opcje: OdpowiedzCytuj
żeby przetwarzać (odzyskiwać) ZSEE trzeba mieć certyfikat GIOŚ
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 05 lip 2013 - 23:52:23

Zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (z późniejszymi zmianami) nie wolno wyrzucać elektroodpadów do zwykłego śmietnika. Grozi za to kara grzywny do 5 000 złotych. Na sprzętach elektroniczych i elektrycznych umieszczany jest zazwyczaj znak przekreślonego kontenera, który informuje o zakazie wyrzucania elektrośmieci do zwykłego pojemnika.

Posiadacz zużytego, zepsutego sprzętu może oddać go do specjalnych punktów zbiórki ZSEE działających w ramach gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, lub w punktach legalnie istniejących przedsiębiorstw prywatnych. Od 2006 każda gmina ma obowiązek udostępnić mieszkańcom informację o znajdujących się na jej terenie podmiotach zbierających zużyty sprzęt oraz adresach prowadzonych przez nie punktów zbierania zużytego sprzętu. Legalnie działające zakłady zbiórki i przetwarzania powinny być wpisane w rejestr Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: [rzseie.gios.gov.pl]

nie sądzę, żeby gmina czy SAUR prowadziła firmę "krzak", która będzie rozkładała ZSEE na czynniki pierwsze, raczej będzie to miejsce zbiórki gdzie będzie mozna graty zostawić.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 06 lip 2013 - 00:10:28

Obwieszczenie mówi wyraźnie: "zakład przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego". Przetwarzania, nie - tymczasowego składowania. Jestem zdecydowanie za lokalizacją gminnego punktu selektywnej zbiórki w Mirkowie. Jestem natomiast przeciw budowie w Mirkowie zakładu przetwórczego uciążliwego dla środowiska, szczególnie w kontekście trwającej zmiany planu miejscowego, intencji Rady Miejskiej co do tego terenu wyrażonych w uchwale oraz warsztatów Charrette. Tak się składa, że reprezentowane przeze mnie stowarzyszenie lokalne z racji zapisów statutowych może być uznane za stronę w tym postępowaniu. Nie byliśmy o nim powiadamiani. Należy postąpić tak, by budowa ewentualnego zakładu przetwórczego dokonała się pod właściwą kontrolą w zgodzie z POŚ i z ustawą uzdrowiskową.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 08 lip 2013 - 08:48:32

To wygląda całkiem nieciekawie:

(...)o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu selektywnego zbierania odpadów w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 45, na działce o nr ew. 10/42 z obrębu 02-01.

... z trzech powodów:
1/ zdecydowanie jest to zakład przetwarzania odpadów,
2/ wcale z tego nie wynika, że jest to wyłącznie gminny punkt selektywnego zbierania odpadów, a może być np. z większego rejonu powiat, może Warszawa,
3/ inwestor jest prywatny, celem jest dochodowa działalność - nie starczy telewizorów i innych elektrośmieci w Kcinie dla zapewnienia przerobu dla takiego zakładu - na bank będą korowody samochodów ze wszystkich stron, zwożących surowiec do przerobu.

Ww. przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko(...)

Oczywiście, ze prawnie Saur musi się zwrócić do Burmistrza K-J o wydanie takiej decyzji - martwi mnie jednak cisza na ten temat, a może nie złapałam, czy UMiG zawiadomił RM o tej sprawie ?

Sprawa jest tym bardziej zagadkowa, że podczas dyskusji na temat kompostera, p.Gadomska oraz przedstawicielka RIOŚ - argumentowały niemożność postawienia kompostera w Kcinie, tym że z kompostera wychodzą nadal odpady( w sensie przepisów) ... a tu uzdrowisko.

Wygląda to równie przerażająco jak asfalciarnia!!!

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 08 lip 2013 - 09:09:35


Hesia-Mela
(...) Wygląda to równie przerażająco jak asfalciarnia !!!


ale nie taaaaak przerażająco, jak komposter moody smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.tvn.pl)
Data: 08 lip 2013 - 09:23:10

o nie, tylko nie to.... następny truciciel, asfalciarnia nie wystarczy???

Opcje: OdpowiedzCytuj
Rok i miesiąc trwało wysłanie papierów do projektanta
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 08 lip 2013 - 18:16:59

Urząd Miasta i Gminy osiągnął ostatnio znaczący sukces w drodze do prawdziwego "uzdrowiska". W rok i miesiąc po uchwale Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego przemysłowego Mirkowa, w 9 miesięcy po warsztatach Charrette, w ponad pół roku po wyłonieniu w przetargu projektanta - urzędnicy właśnie wysłali w ostatnich dniach podstawowy pakiet map i dokumentów do firmy, która ma wykonać projekt tej części miasta.

Jak wyjaśniła na ostatnim posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego RM p. kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego, p. Ewa Klimkowska-Sul, materiały te wymagały... zeskanowania i złożenia. To oczywiście musiało trwać rok i jeszcze jeden miesiąc. Gratuluję panu burmistrzowi lojalnych pracowników biorących winę na siebie (mimo ledwie 18-procentowego wykonania budżetu w dziale planowania przestrzennego w 2012 roku). Jednak moim zdaniem prawda jest nieco inna, a świadczy o tym m.in. ta inwestycja, o którą wystąpił SAUR i która ma być ulokowana bezpośrednio na tyłach niedoszłego (i chyba w tej sytuacji już niewykonalnego) centrum sportowo-handlowo-wypoczynkowego w Mirkowie - a także inna inwestycja magazynowo-logistyczna w Mirkowie, rozwijająca się intensywnie mimo pokaźnego długu właściciela firmy, która je tworzy (B-Bis) względem gminy.

Postawa władz wobec przemian w Mirkowie jest probierzem postawy włodarzy gminy względem idei "uzdrowiska". I powiem krótko - wstyd mi, że jako radny biorę wciąż udział w tym przedstawieniu. Zrezygnowałbym, gdybym nie sądził, że jako radny mogę jeszcze spróbować powstrzymać na jakiś czas te uzdrowiskowe "idy marcowe".

Ciekawe, ile teraz będzie trwało uzyskanie przez SAUR zgody na tę działalność "przetwórczą", którą wydać musi, według przedstawionej informacji, nasza gmina po zasięgnięciu opinii RDOŚ i Sanepidu. Też rok i miesiąc - czy może znacznie, znacznie krócej, jak w przypadku ich wybitnie ekologicznego sąsiada z żółtą wieżą?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Rok i miesiąc trwało wysłanie papierów do projektanta
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 09 lip 2013 - 19:07:34


Tomasz Zymer
(...) Postawa władz wobec przemian ... (...)

w tym określeniu jest zawarta cała bezpieczna bezosobowość kluczowych decyzji ("to nie my - to oni"); przecież to jakaś konkretna osoba nadaje kierunek, forsuje jedne opcje kosztem innych, lobbuje za rozwiązaniem X lekceważąc (z argumentami) rozwiązanie Y; są dokumenty z podpisami - bez stempla "tajne/poufne/top sikret" ?? Chcę wiedzieć, kto spośród "władz Kcina" zmierza w kierunku zastąpienia uzdrowiska - wielkogabarytowym śmieciowiskiem

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Rok i miesiąc trwało wysłanie papierów do projektanta
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.158.217.3.pat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 09 lip 2013 - 23:44:33

Kierunki to nadawać jednak winno jakies kolegialne ciało...jednoosobowe przekonanie o wielkości własnych idei sprawdziło sie chyba jedynie w Jabluszku z Cupertino ;)

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 10 lip 2013 - 00:37:35

Firma sie zgłosiła do UMiGu, że chce uruchomić... Urząd wystapił o decyzje środowiskową, ale pomiędzy decyzją, a pozwoleniem na usytuowanie zakładu jest przepaść. Zgodę muszą wyrazić komisje i cała rada. Poza tym taka inwestycja sporo kosztuje.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 10 lip 2013 - 04:16:28


mania
pomiędzy decyzją, a pozwoleniem na usytuowanie zakładu jest przepaść.

Nieprawda - decyzja środowiskowa w obecnym prawie jest podstawą. Dalej pozwolenia na budowę, emisje itp. w starostwie to już przy obecnym planie miejscowym Mirkowa niemal formalność.


mania
Zgodę muszą wyrazić komisje i cała rada.

Nieprawda - jeśli zakład dostanie pozytywną decyzję środowiskową od gminy (oczywiście, gmina zasłoni się opinią RDOŚ i SANEPIDu - będzie "czysta"), a w ślad za nią - pozwolenia na budowę i użytkowanie, to komisje i Rada mogą co najwyżej odmówić zdrowaśkę za mieszkańców Mirkowa.


mania
Poza tym taka inwestycja sporo kosztuje.

To akurat zależy od technologii. Najprostsze technologie kosztują niewiele - koszty ponoszą środowisko i mieszkańcy. Przykład idzie z Chin.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Rok i miesiąc trwało wysłanie papierów do projektanta
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 10 lip 2013 - 07:09:26


Artek_Bartek
Kierunki to nadawać jednak winno jakies kolegialne ciało...jednoosobowe przekonanie o wielkości własnych idei sprawdziło sie chyba jedynie w Jabluszku z Cupertino ;)

nawet w "kolegialnym ciele" siedzi taki he he duch, który nim porusza eye popping smiley A z duchem, jak wiadomo, nie wygrasz eye popping smiley


a tu przykład kolegialnego nadawania kierunku:


TZ

Quote
Mixiorek
Energia odnawialna - można pomarzyć o małej elektrowni na jazie na Jeziorce, która zasilała by np: oświetlenie w parku zdrojowym.

Nie musimy marzyć. Jest inwestor (spółka Marina, nowy właściciel Imberfalu), jest projekt, są pieniądze. Burmistrz nawet o tym słyszeć nie chce, bo trzeba by o ok. 20 metrów przesunąć granicę strefy A uzdrowiska (w której takie inwestycje nie są dozwolone). Dlatego granicą będą musieli zająć się radni - ale brak odważnych, żeby zgłosić projekt zmiany granicy strefy (temat tabu). Ja to zrobię, jeśli tylko inwestor zgłosi oficjalnie wniosek z określeniem celu inwestycji.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-07-10 09:41 przez ola.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Zakład przetwórstwa odpadów niebezpiecznych w Mirkowie - dokumenty i wnioski
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 10 lip 2013 - 22:55:28

W dniu dzisiejszym z Hesią-Melą wstępnie obejrzeliśmy w UMiG (Wydział RIOŚ, budynek Limy, pok. 12) dokumentację zakładu przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych oraz elektronicznych oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów przedstawioną przez spółkę SAUR Konstancja w związku z wnioskiem tej spółki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Dokumentacja składa się z raportu inwestora (w załączeniu) oraz szeregu tabel dotyczących przewidywanych zanieczyszczeń transportowych i hałasu (które możemy jeszcze wydobyć z UMiG). Już przy pobieżnej lekturze, nasuwają się następujące spostrzeżenia:

BRAKI W RAPORCIE INWESTORA:

1) Raport inwestora nie opisuje żadnych szczegółów technologii przetwarzania odpadów elektronicznych i elektrycznych, choć z raportu wynika, że mają być one przetwarzane w tym zakładzie. Stanowiska z okapami zaopatrzone w piły, kruszarki, szlifierki, elektronarzędzia itp. mogą służyć zapewne do rozkładania kanapy na czynniki pierwsze, ale nie ? do rozdzielania na części np. wzmacniacza, komputera, telefonu, których układy scalone pełne są metali ciężkich i substancji toksycznych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w zużytym sprzęcie ZSEE znajdują się toksyczne płyny chłodnicze, rtęć i liczne inne elementy określane jako odpady niebezpieczne. Mechaniczne przetwarzanie takich odpadów mogłoby wywołać niewyobrażalne skutki dla środowiska naturalnego ? w Chinach głębokiemu skażeniu uległy całe ogromne prowincje, a woda dowożona jest z odległości kilkuset kilometrów. W polskim prawie ten konkretny rodzaj przedsięwzięcia ma status ?mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko? - a zatem o dwie kategorie wyżej, niż osławiona ?asfalciarnia?.

2) W raporcie inwestora brak informacji, jakiemu obszarowi ma służyć zakład i punkt zbiórki odpadów. Działka jest wystarczająco duża (kilka hektarów), by pomieścić instalację regionalną, obsługującą znaczną część województwa. Podano ad hoc jakieś liczby pojazdów (15 na godzinę, w tym 3 ciężarowe i 3 dostawcze). W rzeczywistości tych pojazdów - dowożących z wielu powiatów do Mirkowa odpady wielkogabarytowe i ZSEE - może być wielokrotnie więcej ? co bezpośrednio przełoży się na wzrost ruchu ciężkiego przez uzdrowisko (przede wszystkim ulicami Wilanowską, Warszawską, Wojska Polskiego, Mirkowską, Bielawską, Pułaskiego).

3) Informacje dotyczące przewidywanych zanieczyszczeń powietrza, gleby, wody (zanieczyszczenia są przewidywane ? patrz tabele) dotyczą niemal wyłącznie środków transportu, zaś technologia przetwarzania ZSEE (nazwana na koniec wytworem najnowszej wiedzy) i jej wpływ na środowisko zostały potraktowane niezwykle zdawkowo (mamy tylko opis wspomnianych wyżej stanowisk do mechanicznej rozbiórki wyposażonych w jakieś elektronarzędzia - nie sądzę jednak, by można to było uznać za opis przetwarzania ZSEE).

Planowany zakład przetwarzania odpadów może okazać się bardziej uciążliwy dla mieszkańców i kolidujący z funkcjami uzdrowiskowymi, niż poprzednio istniejące w Mirkowie (jednak czy tak będzie ? nie wiemy ? brak wystarczających danych w dokumentacji inwestora). Ponadto jego usytuowanie tuż za zabytkowymi obiektami najstarszej części papierni w praktyce przekreśla omawiane podczas warsztatów Charrette plany budowy centrum handlowo-rekreacyjno-sportowego na terenie bezpośrednio przyległym.

ZŁOŻONE WNIOSKI

Złożyłem dziś w kancelarii UMiG dwa wnioski:
a) jako radny ? o sprawdzenie zgodności inwestycji z zapisami ustawy uzdrowiskowej w dwóch punktach (zakład podpada według mojej interpretacji pod definicję zabronionego przez tę ustawę zakładu przemysłowego oraz może znacząco wpływać na walory lecznicze uzdrowiska).
b) jako przewodniczący stowarzyszenia ? o dopuszczenie ?Uzdrowiska Dzieciom? do uczestnictwa w postępowaniu na prawach strony jako organizacji ekologicznej z art. 33 POŚ.

Raport inwestora o oddziaływaniu zakładu na środowisko otrzymałem drogą oficjalną z Urzędu na wniosek o informację publiczną i mogę go wysłać każdemu zainteresowanemu sprawą, kto napisze do mnie na adres: exams@orange.pl .

PS. Wklejam informację, którą parę dni temu nadesłała mi Mania:

Substancje i surowce zawarte w elektroodpadach
Elektroodpady zawierają szereg cennych metali p. złoto, srebro, miedź i aluminium. Dzięki procesom recyklingu w wyspecjalizowanych zakładach możliwe jest odzyskanie tych substancji i ponowne ich użycie do wytworzenia nowych urządzeń np. w telefonach komórkowych zawarte są złoto, platyna, srebro czy miedź, które wykorzystywane są do wytwarzania czajników, instrumentów muzycznych, ze zużytego komputera i monitora (27kg) można uzyskać szkło (6,8kg), stal (5,6kg), tworzywo sztuczne (6,2kg), aluminium (3,8kg), miedź ( 1,9kg) oraz ołów (1,7g), aż 90% świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej (dane ElektroEko).
Elektroodpady zawierają też szereg szkodliwych substancji. Nieodpowiednie gospodarowanie takimi odpadami np. składowanie w niezabezpieczonych miejscach prowadzi do przenikania szkodliwych substancji do środowiska ? wody i gleby co może powodować choroby i zatrucia zwierząt i człowieka.

Substancja szkodliwa Występowanie Negatywny wpływ na środowisko i człowieka
Rtęć np. świetlówki, żarówki energooszczędne może spowodować zaburzenia wzorku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.
Związki bromu komputery powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne
PCB (polichlorowane bifenyle) używane w klimatyzatorach, transformatorach, jako składniki farb drukarskich, dodatki w preparatach owadobójczych, dodatki do klejów i tworzyw sztucznych, jako materiały izolacyjne do przewodów elektrycznych powoduje uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne a także opóźnienia w rozwoju niemowląt
Kadm baterie powoduje zaburzenia czynności nerek, chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia, powodując deformację szkieletu i zaburza funkcje rozrodcze
R-12 ? czyli freon klimatyzatory i lodówki przyczynia się do rozpadu ozonu atmosferycznego powodując powstawanie dziury ozonowej. Freon R-12 nie jest stosowany w urządzeniach od 1998r., następcą freonu R 12 jako cieczy chłodniczej jest R 134a
Azbest używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne wywołuje min. pylicę azbestową, raka płuc i nowotwór międzybłoniak opłucnej

Osoby, które zechcą przeczytać raport inwestora, będą mogły osobiście stwierdzić, czy sposoby postępowania z tymi substancjami szkodliwymi zostały wyszczególnione i właściwie omówione w tym raporcie. Moim zdaniem informacja na ten temat jest niewystarczająca w tym dokumencie - ale zastrzegam, ze nie jestem specjalistą. Tym niemniej, pani z Wydziału RIOŚ przekazała mi dziś informację, że Urząd Gminy również uważa przedstawioną przez SAUR Konstancja dokumentację za niekompletną i polecił ją uzupełnić.Zmieniany 3 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-07-11 01:53 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.mazowieckiesieci.pl)
Data: 11 lip 2013 - 00:52:18

Prościutka prezentacja systemu odzysku ZSEE dla nielubiących dużo czytać: [www.elektroeko.pl]

Zwracam uwagę, co wyjeżdża z zakładu przetwarzania do recyklera: freon, rtęć, kadm, PCB, etc. Pytanie: wyjeżdża w jakiej formie? Jak pakowane? W jaki sposób zapobiega się przedostaniu tych substancji do atmosfery i gleby podczas oddzielania, przetwarzania, załadunku i samego transportu przez uzdrowisko? Jeśli znajdą Państwo te informacje w ogólniedostępnym raporcie inwestora (mogę przesłać - proszę o kontakt na exams@orange.pl), to przyznam, że został on prawidłowo przygotowany.

A oto cytat i tabele przetwarzanego sprzętu z raportu inwestora (firma SAUR Konstancja sp. z o.o.) o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:

"2.2.2.3 Demontaż/przetwarzanie ZSEiE
Demontaż ręczny ZSEiE prowadzony będzie w hali na odpowiednio przystosowanych stanowiskach demontażu. Przewiduje się trzy stanowiska demontażu ZSEiE. Każde stanowisko wyposażone będzie w narzędzia ręczne i elektronarzędzia do demontażu sprzętu oraz zestaw pojemników na zdemontowane części. Z magazynu odpowiednia partia odpadów będzie pobierana i przenoszona przez pracownika zakładu do stanowiska demontażu ręcznie, przy użyciu wózka paletowego, platformowego lub podobnego w zależności od gabarytów sprzętu. Dalej odpady będą podlegały procesowi demontażu ręcznego przez pracowników. W procesie przetwarzania będą podejmowane czynności demontażu obejmujące usunięcie ze ZSEiE składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy o ZSEiE, cięcia oraz przygotowania ZSEiE do odzysku lub unieszkodliwiania. Zdemontowane części ZSEiE będą gromadzone selektywnie i magazynowane w odpowiednich pojemnikach w magazynie na terenie ZPOW. Odpady powstałe w wyniku przetworzenia użytego sprzętu będą przekazane prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu lub prowadzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.
Odpady powstałe w wyniku przetworzenia zużytego sprzętu nieprzekazane do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku będą przekazane prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania opadów. Zużyte baterie i zużyte akumulatory będą przekazane zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

Tabela 1 Rodzaje odpadów przewidziane do zbierania oraz magazynowania
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
3. 15 01 03 Opakowania z drewna
4. 15 01 04 Opakowania z metali
5. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
6. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
7. 15 01 07 Opakowania ze szkła
8. 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
9. 16 01 03 Zużyte opony
10. 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
11. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
12. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
13. 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
14. 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo ? kadmowe
15. 16 06 03* Baterie zawierające rtęć
16. 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
17. 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
18. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
19. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
20. 17 01 02 Gruz ceglany
21. 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 22. 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
23. 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
24. 17 04 05 Żelazo i stal
25. 20 01 01 Papier i tektura
26. 20 01 02 Szkło
27. 20 01 13* Rozpuszczalniki
28. 20 01 14* Kwasy
29. 20 01 15* Alkalia
30. 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
31. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
32. 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
33. 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
34. 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
35. 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
36. 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
37. 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
38. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
39. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
40. 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
41. 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
42. 20 01 39 Tworzywa sztuczne
43. 20 01 40 Metale
44. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
45. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

2.2.2.7 Rodzaje przetwarzanych odpadów w ZPOW
W planowanym Zakładzie przetwarzane będą następujące rodzaje odpadów (zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów).

Tabela 2 Rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania
Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu
1. 09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
2. 09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
3. 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
4. 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
5. 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
6. 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
7. 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
8. 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
9. 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
10. 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
11. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
12. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

W tabeli poniżej przedstawiono grupy i rodzaje sprzętu, jakie Inwestor zamierza przetwarzać zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o ZSEiE.
Tabela 3 Grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodne z ustawą o ZSEiE
Nr grupy Rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:
- Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące
- Chłodziarki
- Zamrażarki
- Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności
- Pralki
- Zmywarki
- Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki
- Piece elektryczne
- Elektryczne płyty grzejne
- Mikrofalówki
- Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności
- Elektryczne urządzenia grzejne
- Grzejniki elektryczne
- Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych
- Wentylatory elektryczne
- Urządzenia klimatyzacyjne
- Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
- Odkurzacze
- Zamiatacze do dywanów
- Pozostałe urządzenia czyszczące
- Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych
- Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań
- Tostery
- Frytownice
- Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań
- Noże elektryczne
- Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała
- Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu
- Wagi
- Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
- Scentralizowane przetwarzanie danych
- Komputery duże
- Stacje robocze
- Jednostki drukujące
- Komputery osobiste
- Komputery osobiste stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
- Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura
- Notebooki
- Notepady
- Drukarki
- Sprzęt kopiujący
- Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania
- Kalkulatory kieszonkowe i biurowe
- Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną
- Terminale i systemy użytkownika
- Faksy
- Teleksy
- Telefony
- Automaty telefoniczne
- Telefony bezprzewodowe
- Telefony komórkowe
- Systemy zgłoszeniowe/sekretarki automatyczne
- Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej
4. Sprzęt audiowizualny
- Odbiorniki radiowe
- Odbiorniki telewizyjne
- Kamery video
- Sprzęt hi ? fi
- Wzmacniacze dźwięku
- Instrumenty muzyczne
- Pozostałe produkty lub urządzenia wykorzystywane do nagrywania lub kopiowania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów, lub wykorzystujące technologie przesyłu dźwięku i obrazu inne niż telekomunikacyjne
5. Sprzęt oświetleniowy
- Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych
- Liniowe lampy fluorescencyjnych
- Kompaktowe lampy fluorescencyjne
- Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe
- Niskoprężne lampy sodowe
- Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych
- Wiertarki
- Piły
- Maszyny do szycia
- Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów
- Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań
- Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań
- Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami
- Narzędzia do koszenia trawy lub innych
- Pozostałe narzędzia
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
- Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe
- Kieszonkowe konsole do gier video
- Gry video
- Komputerowo sterowane urządzenia do biegania, wiosłowania
- Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częśćiami
- Automaty uruchamiane monetą
- Pozostałe zabawki
8. Przyrządy do nadzoru i kontroli
- Czujniki dymu
- Regulatory ciepła
- Termostaty
- Urządzenia pomiarowe, wagi
jako sprzęt laboratoryjny
- Pozostałe przyrządy
(np. w panelach sterowniczych)
9. Automaty do wydawania
- Automaty do wydawania napojów gorących
- Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi
- Automaty do wydawania produktów stałych
- Automaty do wydawania pieniędzy
- Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty

Ponadto na terenie Zakładu przetwarzane będą odpady wielkogabarytowe, np. meble."Zmieniany 2 raz(y). Ostatnia zmiana 2013-07-11 02:19 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 11 lip 2013 - 07:36:10

... i gdzie tu jakas długofalowa strategia rozwoju uzdrowiska ? z jednej strony NIE dla ekologicznej elektrowni, z drugiej prawie TAK dla przemysłowego giganta

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Nowa inwestycja w Mirkowie
Wysłane przez: awanturnikawanturnik (---.31.208.38.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 11 lip 2013 - 08:57:30

Nie da sie zablokowac tej przyjaznej srodowisku inwestycji? To co sie dzieje, to na co pozwala burmistrz jest pluciem w twarz mieszkancom. Czym jeszcze beda nas truc? moze zbierajmy odpady z elektrowni atomowych sasiadow. Uzdrowisko na papierze czy w realu ale takich rzeczy nie robi sie w takich miejscach. Kazda normalna osoba sprawujaca wladze w miescie blokowalaby takie inwestycje na wszelkie mozliwe sposoby. Ale moze u nas nie ma takowych. Lepiej dlubac w nosie, ostrzyc olowki zyletka i sie nie wychylac. Czy sie stoi czy sie lezy urzednicza wyplata i tak sie nalezy.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: 1234-->
Bieżąca strona: 1 z 4


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.