Mieszkańcy i ich sprawy :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Wszystkie kwestie konstancińsko-jeziorańskie i okoliczne.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: <--1234567891011...->|-->
Bieżąca strona: 2 z 19
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 19 sty 2012 - 07:00:09

P. Dorota Gadomska nie została narzucona burmistrzowi "z klucza PO", w każdym razie na pewno nie za sugestią naszego klubu - burmistrz ponoć wybrał ją sam, a radni z klubu PO, włącznie z przewodniczącą klubu panią Anną Lewandowską, od początku mieli duże wątpliwości co do tej kandydatury m.in. w związku ze sposobem, w jaki ta Pani prowadzi procedury dotyczące uchwalania mpzp. Wiem, Harmattan, że każda okazja jest politycznie dobra, żeby PO i PiS wzięły się za łby (wot i Polsza), ale tym razem - kulą w płot. Jeśli pan burmistrz miał jakieś zobowiązania, z których wynikła postać p. Gadomskiej, to nie miały one nic wspólnego z konstancińskim kołem i klubem PO.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 19 sty 2012 - 08:56:05

Co ty bredzisz Tomek, wszyscy wiedzą, że to Tusk osobistym okólnikiem każe gnój do Goździ wylewać i obsadził cały świat swoimi zausznikami, żeby pilnowali. PO odpowiada nawet za gradobicie. A im mocniej zaprzeczasz tym większy to dowód na to, że to prawda.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: 18.01.2012r. (środa) godz. 16-ta Komisja RiOŚ
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 19 sty 2012 - 09:09:50


robert

Sprawa wylewania zimowego i w ogóle gnojowicy, rury w Gożdziach, itd. - została przedstawiona w formie pisemnej przez jednego z członków komisji i omówiona publicznie.

Nie wynika z relacji p.Roberta co na to Komisja RiOŚ. Czy radni wobec oczywistych faktów, oraz zdecydowanego oporu v-ce burmistrz, nie podjęli uchwały w tym względzie?

Na kontrolę " przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska" nie trzeba mieć dowodów, bo to burmistrz ją sprawuje (Ustawa Prawo Ochrony Środowiska).

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 19 sty 2012 - 09:36:34

jak się ma przynależność partyjna do przestrzegania prawa ? jakie konkretne przeszkody napotkała Rada Miejska (w tym - stosowne komisje) w swoim boju przeciw nielegalnemu gnojeniu ? Opisana powyżej sytuacja zmierza w dość jasnym kierunku: votum nieufności RM wobec p.DG. Zmierza ... - ale czy dotrze ..?? confused smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: HammerHammer (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data: 19 sty 2012 - 10:29:01

Istnieje coś takiego jak konflikt interesów. W służbie cywilnej jest nawet coś takiego jak Kodeks etyki (nie wiem czy w samorządach też).

Funkcjonuje tu pojęcie: "Zasady bezstronności", a jej "Istotnym elementem" jest: "niedopuszczanie do podejrzeń o konflikt interesów".

Ale to już pozostawiam do oceny wyborcom, Burmistrzowi i Radnym.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 19 sty 2012 - 10:41:49

Votum nieufności wobec p.Dorocie Gadomskiej raczej nie wchodzi w grę. Każdy na stanowisku wiceburmistrza jest pracownikiem etatowym urzędu , zatrudnionym przez burmistrza i tylko on może ze stanowiska odwołać , czyli zwolnić, czyli wylac na zbitą buźkę.
Zapomniała Pani p. Olu historie M.Skowroński kontra S.Stoczyński ?
Mnie najbardziej zastanawia , przy tej ewidentności dowodów jak się tu pisze , pewna bierna postawa p.burmistrza wobec problemu. Nienowemu przecież.
Ale może tak wiele u nas zależy od SGGW , że trzeba ponieść pewne koszty społeczne ( to nie jest z mojej strony obrona RZD ) aby nie stracić zbyt wiele ? Zaraz się może okazać , że SKRA OBORY nie ma boiska !

Co do uleganiu naciskom. Odnoszę jednak wrażenie , że p.burmistrz raczej im nie ulega. Nawet być może ktoś jest z tego powodu niezadowolony.
Tylko prosze mi nie mówić , że takich prób naciskania nie ma.

P.Robertowi i mieszkańcom Parceli życzę aby ich działania odniosły pożądany skutek.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-01-19 10:43 przez harmattan.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: 18.01.2012r. (środa) godz. 16-ta Komisja RiOŚ
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 19 sty 2012 - 11:14:29


Hesia-Mela

robert

Sprawa wylewania zimowego i w ogóle gnojowicy, rury w Gożdziach, itd. - została przedstawiona w formie pisemnej przez jednego z członków komisji i omówiona publicznie.

Nie wynika z relacji p.Roberta co na to Komisja RiOŚ. Czy radni wobec oczywistych faktów, oraz zdecydowanego oporu v-ce burmistrz, nie podjęli uchwały w tym względzie?

Komisja RIOŚ 5 głosami za i 1 wstrzymującym się (Piotr Stankiewicz) przyjęła przedstawiony przeze mnie wniosek o kontrolę w RZD do MWIOŚ. Wniosek radnych ma na celu wsparcie wniosku mieszkańców Parceli (wykorzystaliśmy treść wniosku przygotowanego przez p. Roberta Bryzka, sołtysa Parceli, z drobnymi zmianami językowymi).

Wg informacji od p. burmistrz Gadomskiej, RZd posiada pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków do Jeziora Goździe. Pytanie - jakich ścieków - czy czystego świeżego obornika? Podobnie ZGK posiada pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków po czyszczeniu filtrów bezpośrednio do rzeki Małej (obecnie stara się te ścieki "przełączyć" do kanalizacji). Najwyraźniej w Starostwie powiatowym nie jest trudno uzyskać takie pozwolenie.

Treść wniosku Komisji RIOŚ do Inspekcji Ochrony Środowiska:

Radni Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa

WNIOSEK

Wnioskujemy o kompleksową kontrolę w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW Wilanów-Obory, w związku z następującymi faktami:
- całorocznego stosowania ? wylewania na pola i łąki gnojowicy w ilościach przemysłowych - ostatnio w dniu 13.01.2012, tuż przed opadem śniegu, na terenie obrębu ewidencyjnego Obory,
- odprowadzania ścieków rurą kanalizacyjną bezpośrednio do jeziora Goździe,
- przedostawania się gnojówki ze zbiornika przez skarpę otaczającą RZD - Doświadczalne Centrum Hodowlane Obory?Goździe (co powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych).
- wylewania gnojowicy na obszarach położonych na terenie zalewowym ? starorzecza, gdzie poziom wód gruntowych jest często mniej niż 1 metr pod powierzchnią gruntu,
- braku szczelności w pojazdach przewożących nawozy, co skutkuje wyciekami gnojowicy oraz wyrzucaniem innych nawozów na drogi publiczne,
- znajdowania się Zakładu i wykonywania działalności przez Zakład w strefie C ochrony uzdrowiska, co nakłada na Zakład określone Uchwałą Nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 roku w sprawie statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna, obowiązki i czynności zabronione.

Zgodnie z polskim prawem nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi lub zwierząt lub środowisku. Prosimy o kontrolę (zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu) w zakresie:
- właściwego przechowywania oraz posiadania przez Zakład szczelnych zbiorników, umożliwiających gromadzenie produkowanej gnojówki i gnojowicy (oraz innych nawozów naturalnych), w określonych przepisami terminach ? wielkość produkcji w relacji do pojemności zbiorników i wymaganego czasu przechowywania oraz czy spełnione są warunki techniczne tych budowli,
- stosowania w okresie roku odpowiedniej dawki nawozu naturalnego w związku z normą określającą maksymalną zawartość (170kg) azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych,
A także o kontrolę:
- posiadania przez RZD pozwolenia wodno prawnego na wpuszczanie ścieków do jeziora Goździe i jego warunków,
- sposobu monitoringu poziomu wody podziemnej na obszarach, gdzie istnieje możliwość jej występowania na głębokości mniejszej niż 1,2 m,
- czy Zakład powinien posiadać / posiada plan nawożenia a jeżeli tak to jakie elementy określa ten plan i jak jest realizowany.

Prosimy też o przedstawienie nam badań dotyczących wpływu Zakładu na środowisko w związku z jego działalnością na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w strefie ochrony uzdrowiskowej ?C?, w bezpośrednim sąsiedztwie trzech rezerwatów przyrody (Łęgi Oborskie, Olszyna Łyczyńska, Skarpa Oborska, przy czym gnojowica rozlewana jest na pola znajdujące się w otulinie oraz w pasie granicznym tych rezerwatów łęgowych) a także sposobu w jaki Zakład sam monitoruje i kontroluje swoją działalność w zakresie przestrzegania odpowiednich norm i przepisów.

Z poważaniem,

Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska RM Konstancin-Jeziorna: (podpisy)Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-01-19 11:16 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: 18.01.2012r. (środa) godz. 16-ta Komisja RiOŚ
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 19 sty 2012 - 11:53:35


Tomasz Zymer

Wg informacji od p. burmistrz Gadomskiej, RZd posiada pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków do Jeziora Goździe. Pytanie - jakich ścieków - czy czystego świeżego obornika? Podobnie ZGK posiada pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków po czyszczeniu filtrów bezpośrednio do rzeki Małej (obecnie stara się te ścieki "przełączyć" do kanalizacji). Najwyraźniej w Starostwie powiatowym nie jest trudno uzyskać takie pozwolenie.Powiem tak - szczęka mi opadła.

Jak te fakty mają się do "Programu ochrony środowiska dla gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2006-2013"
gdzie na stronie 13 jest napisane, cytat:

"Zatem, nadrzędny cel "Programu ochrony środowiska dla gminy Konstancin-Jeziorna" można sformułować następująco:

Rozwój gminy Konstancin-Jeziorna jako wzorcowej gminy ekologicznej, wykorzystującej różnorodność walorów środowiska

przyrodniczego oraz położenia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju


Cel ten jest zgodny z misją rozwoju gminy oraz nadrzędnym celem powiatowego programu ochrony środowiska."

Moje pytanie: dlaczego ZGK nadal spuszcza ścieki do rzeki Małej, która przechodzi przez środek strefy A uzdrowiska, w tym flagowy obiekt uzdrowiskowy - park zdrojowy?

gdzie jest UMiG ze sztabem profesjonalistów od ochrony środowiska, który nie zrobił nic przez ostatni rok, żeby ten kompromitujący proceder zmienić?


Brak słów.....

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: 18.01.2012r. (środa) godz. 16-ta Komisja RiOŚ
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 19 sty 2012 - 12:07:20


Hesia-Mela
dlaczego ZGK nadal spuszcza ścieki do rzeki Małej, która przechodzi przez środek strefy A uzdrowiska, w tym flagowy obiekt uzdrowiskowy - park zdrojowy?

gdzie jest UMiG ze sztabem profesjonalistów od ochrony środowiska, który nie zrobił nic przez ostatni rok, żeby ten kompromitujący proceder zmienić? Brak słów.....

Nie wiem, czy UMiG cos robił, ale ZGK z całą pewnością właśnie przełącza się do kanalizacji, co wymaga nakładów i nie jest technicznie łatwe.
Natomiast problem leży gdzie indziej - w zbytniej łatwości wydawania wszelkich pozwoleń na spusty i emisje w Starostwie. To samo było z asfalciarnią - nie ustalono w Starostwie nawet żadnych norm na emisje benzopirenu i innych substancji rakotwórczych - wydano zatem pozwolenie bez ograniczeń (z wyjątkiem norm ogólnopolskich), mimo, że pan starosta znał juz wtedy kontekst tego zakładu (było to rok 2006 po protestach szkół i mieszkańców osiedla Mirków).

I w tym właśnie tkwi Dą... sęk.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: 18.01.2012r. (środa) godz. 16-ta Komisja RiOŚ
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 19 sty 2012 - 12:14:31

Nie bardzo mam czas coś zrobić, bo siedzę w pracy i muszę pracować, ale popełniłem taki jakiś mały artykuł, który jest zsumowaniem tego, co padło w tym watku. Będzie za jakiś czas widoczny na W24, jeśli przejdzie przez redakcję/moderację.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 19 sty 2012 - 12:27:59

Wklejam fragmenty wystąpienia pokontrolnego NIK, z dnia 20/08/2010 na temat ochrony środowiska i gospodarki odpadami, które przypadkowo znalazłam u cioci g., niestety dokument jest w pdf, a adres tego dokumentu w NIK jest błędny, ale przynajmniej skopiowałam fragmenty:

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Środowiska,
Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego
Warszawa, dnia 20 sierpnia 2010 r.
Pan
Marek Skowroński
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
KSR-4110-01-03/2010
R/10/003
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

(...)
W wyniku kontroli stwierdzono jednak, że wbrew przyjętej w Programie procedurze:
nie dokonywano oceny postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym
nie przygotowywano, co dwa lata raportu z jego realizacji, zgodnie z wymogiem
art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska2, nie
aktualizowano co dwa lata listy przedsięwzięć i nie dokonano aktualizacji programu
po 4 latach. W konsekwencji na rok 2010 brak było planu działań i kosztów dla
realizacji określonych w dalszej perspektywie czasowej celów. Według złożonych
w toku kontroli wyjaśnień w bieżącym roku planowane jest dokonanie aktualizacji
Programu.
(...)

4
5. Publicznie dostępny wykaz, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko5 nie był prowadzony
na bieżąco i nie zawierał danych o wszystkich dokumentach, określonych w ww.
przepisie. W ocenie NIK było to postępowanie nierzetelne, które utrudniało społeczeństwu
dostęp do informacji, a tym samym pośrednio możliwość uczestnictwa społeczeństwa
w zarządzaniu środowiskiem na terenie gminy. W trakcie kontroli publicznie dostępny
wykaz został uzupełniony.

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:
1. Podjęcie prac nad aktualizacją Programu ochrony środowiska oraz Planu gospodarki
odpadami dla gminy Konstancin-Jeziorna.
2. Terminowe opracowywanie raportów i sprawozdań z realizacji Programu ochrony
środowiska oraz Planu gospodarki odpadami dla gminy Konstancin-Jeziorna.
3. Przyspieszenie prac nad opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna.
4. Systematyczne, bieżące wprowadzanie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku do publicznie dostępnego wykazu.
(...)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciekawa jestem czy coś z tych zaleceń wykonano, Programu Gospodarki Odpadów - nie, Programu Ochrony Środowiska - nie, dostęp do informacji o środowisku confused smiley - to mieszkańcy dostarczają informacji UMiGowi!

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 19 sty 2012 - 12:42:46

[www.wiadomosci24.pl]

Jeżeli ktoś z was ma uwagi, to proszę zgłaszać, mogę to w miarę na bieżąco poprawiać. Pp radnego i sołtysa pozwoliłem sobie zacytować jako osoby publiczne bez uprzedniego pytania o zgodę.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: olaola (---.adsl.inetia.pl)
Data: 19 sty 2012 - 12:44:56


harmattan
Votum nieufności wobec p.Doroty Gadomskiej raczej nie wchodzi w grę. Każdy na stanowisku wiceburmistrza jest pracownikiem etatowym urzędu , zatrudnionym przez burmistrza (...)

bingo ! czyli - zwolnienie dyscyplinarne ? etatowy pracownik dopuszczający się takich uchybień (konekst cytowanych powyżej dokumentów) wydaje sie być zwyczajnie niekompetentny (bez względu na przynależność partyjną). Czy RM planuje wszczęcie konkretnych procedur ? A jesli nie RM - to kto może to zrobić ?

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: HammerHammer (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data: 19 sty 2012 - 13:11:08

Burmistrz jest jej pracodawcą i tylko on może ją zwolnić.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: KlaudiuszKlaudiusz (194.181.92.---)
Data: 19 sty 2012 - 13:21:06

A propos jeziora Goździe - kiedyś było miejsce latem oblężone przez plażowiczów, zimą łyżwiarzy. Od kilku lat ewentualni kąpiący się są przepędzani, w tym przez (sic!) policję, która m.in. moją znajomą, panią doktor nauk, przepędziła twierdząc że to na wniosek właściciela, czyli SGGW. Nikomu nie powiedziano, że to dla ich zdrowia...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data: 19 sty 2012 - 13:25:26


Bartek
[www.wiadomosci24.pl]

Jeżeli ktoś z was ma uwagi, to proszę zgłaszać, mogę to w miarę na bieżąco poprawiać. Pp radnego i sołtysa pozwoliłem sobie zacytować jako osoby publiczne bez uprzedniego pytania o zgodę.

1) Wiadomość dotycząca ścieków spuszczanych z ZGK do rzeki Małej pochodzi od radnej Grażyny Żmigrodzkiej-Konitzer, która uzyskała ją wczoraj bezpośrednio od kierownika ZGK p. Skarżyńskiego. Postaram się dowiedzieć o szczegóły.
2) Na stronie 2 artykułu Bartek napisał: "Na posiedzeniu RM 18 stycznia radni z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przyjęli wniosek popierający działania mieszkańców, jednak pani wiceburmistrz z uśmiechem odmówiła wszczęcia kontroli, powołując się na ustawę o nawozach." Wygląda to tak, jakby obie te decyzje zostały przedstawione wczoraj. Tymczasem radni rzeczywiście wysłali wczoraj swój wniosek o kontrolę do WIOŚ, ale odmowa wszczęcia postępowania przez gminę wynika już z pisma wysłanego przez p. burmistrz 5 grudnia 2011 do sołtysa Parceli.
3) Na stronie 1 poprawić literówkę: zachowane w dobrym stanie tereny leśne.

Artykuł jest bardzo dobry i mam nadzieję, że uda się nim zainteresować media lokalne i mniej lokalne - proszę internautów o uruchomienie swoich kontaktów, ja także prześlę notkę i linki do prasy.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 19 sty 2012 - 13:28:07

ZGK ma mniejsze znaczenie w tym tekście, prawdę mówiąc, resztę zaraz koryguję.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 19 sty 2012 - 16:29:15

Powiększyć skanu się nie da, bo to jest oryginalna rozdzielczość.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: sprawiedliwysprawiedliwy (---.ip.netia.com.pl)
Data: 19 sty 2012 - 17:46:27

uprawy ekologiczne!!! z nawozami sztucznymi,pestycydami i środkami ochrony roślin i to jakimi większość silnie toksyczna można zerknąć na stronie ,,przetargi rzd wilanów-obory,, ,,agro.basf.pl edycja2009,, nie dziwne że stonki ich ziemniaczków nie tykają kukurydza rośnie na trzy metry itd.Pytanie czy wolno je na tym terenie stosować strefa C?Pan S na stronie Basfa chwali się super fungicydem CAPALO zakazanym do użytku w uzdrowiskach mimo tego go stosuje co na to urzednicy nie ma problemuZmieniany 5 raz(y). Ostatnia zmiana 2012-01-21 09:57 przez sprawiedliwy.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: UZDROWISKO CZY GNOJOWISKO
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 20 sty 2012 - 10:51:38

Zastanawiam się znowu (był już taki wątek) do czego potrzebny nam urząd? Czytając, że misją gminy w dziedzinie ochrony środowiska jest

ROZWÓJ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA JAKO WZORCOWEJ GMINY EKOLOGICZNEJ

naiwnie sądzę, że to co w dokumentach, nota bene wyprodukowanych za ciężkie pieniądze podatników (opracowanie programu ochrony środowiska zostało zlecone do wykonania przez firmę zewnętrzną) ma jakieś odniesienie do działania UMiG.

A tymczasem nic z tego nie znajduje poparcia w rzeczywistości.

Podsumowanie tematu gnojowicy:

1. Na pismo Sołtysa Parceli z 17/10/2011 o konieczności interwencji w sprawie nieprawidłowości w RZD, urząd potrzebuje 49 dni na odpowiedź.
Najważniejsze zdane z tego pisma to cytat:

"Jeżeli gnojowica jest uciążliwa dla właścicieli sąsiednich nieruchomości to mogą dochodzić swoich praw zgodnie z art.144 Kodeksu Cywilnego."

Dodatkowo zwróciłam uwagę na pewne okoliczności formalne: pismo do gminy wysłał Sołtys Parceli - Robert Bryzek, a odpowiedź UMiG zaadresował do
Pana Roberta Bryzka. Niby nic takiego, ale deprecjonuje to wagę problemu: jednemu obywatelowi przeszkadza gnojowica, smród itd.

2. Na posiedzeniu Komisji RiOŚ, to radni podejmują uchwałę i kierują pismo do WIOŚ, podczas gdy v-ce burmistrz D.Gadomska stwierdza -
cytat z postu Roberta

"że...... "trzeba mieć dowody", "panowie dyrektorzy byli u niej na rozmowie i zapewnili, że wszystko jest w porządku".....Poza szerokim uśmiechem i obroną RZD nie usłyszeliśmy już nic od pani burmistrz."

Jakich dowodów oczekuje p.v-ce burmistrz - czy mieszkańcy zostali ubezwłasnowolnieni? czy zdanie obywatela wobec zdania dyrektorów RZD ma mniejszą, a właściwie zerową wagę? Jeżeli dyrektorzy stwierdzili, że wszystko jest ok, to znaczy, że mieszkańcy kłamią? Czy zdanie przedstawiciela społeczności- sołtysa jest bez znaczenia wobec rangi wypowiedzi DYREKTORA?

3. Cytat z "Nad Wisłą"

" Uprawy są na gnojowicy i oborniku, czyli ekologiczne. Mieszkańcy Parceli nie chcą ekologii, bo im ona śmierdzi - stwierdził [dyr.Mroczkowski], dodając, że zapach wcale nie jest brzydki, lecz "normalny"."

W tym samym czasie, co wynika z treści artykułu, RZD rozlewa gnojowicę na pola, łamiąc prawo.

4. Co UMiG robi od 2010r. z wynikami inspekcji WIOŚ, stwierdzającymi, że RZD nie posiada wystarczającej pojemności zbiorników na gnojówkę, zatem oczywiste jest, że przez ten czas, czyli 1,5 roku łamie prawo?

Otóż UMiG nie zrobił nic, bo przecież dyrektorzy RZD stwierdzili, że wszystko jest ok.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: <--1234567891011...->|-->
Bieżąca strona: 2 z 19


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.