Polityka lokalna i samorząd :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Miejsce do rozmów o polityce wyłącznie lokalnej. Żadnych popisów.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: <--|<-...678910111213141516-->
Bieżąca strona: 15 z 16
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: maniamania (87.205.252.---)
Data: 16 lip 2015 - 19:21:54

Szukając w gogle orientacyjnej stawki psiego podatku, znalazłam ustawę: [www.infor.pl]
- to pewnie dlatego RM będzie się musiała zmierzyć.
Czytałam pobieżnie, bo nie mam teraz czasu, na dole sa jakieś załączniki - może tam będzie na co ten podatek ma iść

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: topictopic (185.15.1.---)
Data: 16 lip 2015 - 20:06:24

Podając za wikipedią: "W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od 1 stycznia 2008 r. podatek ten został zniesiony, natomiast w jego miejsce istnieje możliwość wprowadzenia fakultatywnej opłaty za posiadanie psa, uzależnionej od rady gminy w zakresie jej poboru, wysokości czy terminu płatności."
Może gdyby ktoś znający się na rzeczy napisał parę konkretów łatwiej byłoby dyskutować nad celowością wprowadzenia takiej opłaty u nas.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: maniamania (87.205.252.---)
Data: 16 lip 2015 - 20:36:15

Opłata od posiadania psówObowiązuje: od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna: Dz.U.2014.119.849


Opłata od posiadania psów w 2015 r.


Opłata od posiadania psów nie może przekroczyć 121,50 zł rocznie od jednego psa.

Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

a) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

b) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

c) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) - z tytułu posiadania psa asystującego;

d) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

e) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.


Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.);

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.


źródło:[www.infor.pl]

wygląda na to, że samorząd powinien wprowadzić, ale nie może "zedrzeć skóry" czyli uchwalić większej opłaty niż podana

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: maniamania (87.205.252.---)
Data: 16 lip 2015 - 20:50:32

wysokości psiego podatku sa różne, albo wcale - zależy od samorządu, np. Warszawa nie podjęła uchwały, a w Krakowie wynosi 36 zł/ rocznie i jest sporo zwolnień, niżej tekst uchwały, może się przyda radnym

UCHWAŁA NR L/663/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Na terenie Krakowa wprowadza się opłatę od posiadania psów.

2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

3. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 36 zł rocznie od jednego psa.

§ 2. 1. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczania opłaty.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

3. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczania opłaty. Opłata płatna jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku uiszczania opłaty.

§ 3. Od opłaty zwalnia się:

1) posiadanie psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty,

3) posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty,

4) posiadanie psów do 8-go miesiąca życia.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Inkaso opłaty od posiadania psów powierza się Krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Krakowie.

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 99% pobranej i wpłaconej kwoty.

4. Inkasent jest obowiązany odprowadzić pobraną należność do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

5. Szczegółowe warunki inkasa zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy inkasentem a Gminą Miejską Kraków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (188.146.56.---)
Data: 17 lip 2015 - 00:34:36

Podatek od psa co innego..
Wyobrażenie Burmistrza o cenie usługi chipowania...bezcenne....skoda, że w przypadku np.Ratusza też nie zastosował metody 'albo budujecie za 15 mln.albo wcale'...gdzieś sa granice zdrowego rozsądku..ale komu sluzy brak chipowania to ja nie wiem...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: czipowanie
Wysłane przez: darudaru (213.17.166.---)
Data: 17 lip 2015 - 09:10:30


mania

daru
Kasy na sterylizację gmina pożałowała, teraz się okazało że na czipowanie również. Podejście urzedników do zwierzaków jest takie jak do budowy ścieżek rowerowych sad smiley
A kto tak powiedział?
W uchwalonym na VII sesji RM (21.kwietnia br.) Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na trenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 r.
stoi:
2. Program obejmuje realizację następujących zadań:

2) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt;

mario
Z moich informacji wynika, że umowy na chipowanie nie ma do tej pory i akcji takiej w K-J nie ma. Ale to info z przed miesiąca, więc omawiam stan na czerwiec tego roku.
Maniu, Mario odpowiedział Ci na pytanie. Papier przyjmie wszystko a w realu wygladą to inaczej. Potwierdzam że nie ma umowy na chipowanie w K-J, na mojej wiosce w tym tygodniu było szczepienie i chipowanie a raczej szczepienie bo z chipowania chyba nikt nie skorzystał, cena 60 zł. Dzwoniłem do trzech lecznic z pytaniem czy jest akcja chipowania, odpowiedz była - nie ma, ponieważ burmistrz nie podpisał umowy. Ceny 40 zł i 50 zł.

mania
Cały czas w BIP wisi info o bezpłatnym czipowaniu: [bip.konstancinjeziorna.pl]
Bez komentarza.

Z tego co pisze Mario do porozumienia zabrakło niewiele a raczej dobrej woli skoro poszło o w sumie o 2 zł/szt.

mario
Potem ostatecznie powiedział, że 28 zł to jego ostateczne słowo................Lekarze wystosowali po jakimś czasie kolejną ofertę do p. Burmistrza, gdzie proponowali stawkę 30 zł refunduje gmina, 10 zł płaci właściciel psa.
Propozycja gdzie właściciel dopłaca była moim zdaniem rozsądna, ktoś tu chyba uparł się i postawił na swoim, nie pierwszy zresztą raz, tylko komu/czemu to służy?Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2015-07-17 09:14 przez daru.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: czipowanie
Wysłane przez: MarioMario (89.67.9.---)
Data: 17 lip 2015 - 11:22:37

Propozycja 10 zł klient reszta urząd, była bardzo rozsądna wg mnie i wypracowana przez weterynarzy nieco w akcie ostatniej szansy na chipowanie, gdyż weterynarze zgodnie twierdzą, że to jest akcja przeciwdziałająca bezdomności, a nie ma charakteru nastawienia na zysk. Nie wiem jak Państwo, ale ja wielokrotnie korzystałem z usług naszych weterynarzy i nigdy nie odczułem, że są tymi którymi są, po to by zastawiać sidła na nasze portfele. Czy zabrakło dobrej woli? Myślę, że trochę czego innego. Zabrakło wiedzy czym jest konsorcjum i jak działa, by zmienić przeświadczenie o zmowei cenowej konstancińskich lecznic.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: maniamania (87.205.252.---)
Data: 17 lip 2015 - 11:40:37

Daru, wypowiedziałam się na poprzedniej stronie tego wątku ws. ceny czipowania, raczej weterynarze nie sępią - nie ma nic za darmo lub pół darmo.
W Kcinie nie ma sterylizacji, co tez jest dla mnie szokiem, bo w większości gmin jest współfinansowana przez gminę. Mało tego nie było informacji, że Powiatowy Lekarz Wet. organizował w lutym [www.piwpiaseczno.pl] akcje tańszej sterylizacji (niestety tę informację znalazłam w maju przypadkiem, szukając czego innego), nasz wydz. RiOŚ też nie został poinformowany.

ile kosztuje czipowanie "z marszu", można pzreczytać na str. [www.e-lecznica.pl]

Wszczepienia mikrochipu można dokonać w większości gabinetów weterynaryjnych. Koszt zabiegu wynosi ok. 70-100 zł. Bardzo często w miastach organizowane są akcje darmowego chipowania.

Chipowanie i co dalej
Oczywiście, samo wstrzyknięcie czipa jeszcze nie przypisze psa do jego właściciela. Aby tak się stało, należy numer czipa zarejestrować w specjalnej bazie i udostępnić przy tym swoje dane. Jest rzeczą bardzo ważną, żeby o tym kroku nie zapomnieć i - ponieważ nie ma jednej, ogólnokrajowej bazy danych - dokonać rejestracji w jak największej liczbie baz! Niestety jest ich wiele i nie są one ze sobą połączone. Największą jest Ogólnopolska Baza Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji. Upewnijmy się, czy lekarz weterynarii, który dokonuje wszczepienia czipu współpracuje z tą baza, czy też w naszej gestii leży zarejestrowanie numeru identyfikacyjnego.


Chipowanie a prawo

Wszczepienie czipa jest konieczne, aby zwierzę (pies, kot, tchórzofretka) otrzymało paszport, a zatem, aby mogło podróżować na terenie Unii Europejskiej.
W Polsce właściciele nie mają ustawowego obowiązku czipowania psów. Zdarza się, że radni niektórych miast samowolnie uchwalają taki wymóg, jednak jest to bezprawne. Za to zgodnie z prawem każda gmina samodzielnie, w drodze uchwały decyduje o tym, czy wprowadza opłatę za posiadanie psa, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Ustawa określa jedynie maksymalną wysokość opłaty (w roku 2013 - 119,93 zł od jednego psa). Radni określają także zasady zwolnień z pobierania opłaty. Coraz częściej właściciele zachipowanych psów są zwolnieni z opłaty za posiadanie psa lub uiszczają ją w niższej kwocie.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: darudaru (213.17.166.---)
Data: 17 lip 2015 - 15:32:00


mania
ile kosztuje czipowanie "z marszu", można pzreczytać na str. [www.e-lecznica.pl]
Wszczepienia mikrochipu można dokonać w większości gabinetów weterynaryjnych. Koszt zabiegu wynosi ok. 70-100 zł. .

W K-J czipowanie " z marszu" tak jak pisałem kształtuje sie na poziomie 40-60 zł.
Zastanawia mnie, dlaczego najdrożej było u weterynarza który przyjechał na wioskę, miał niejako "hurtem klientów" więc cena też powinna być "hurtowa"confused smiley

Mario, wiedzy pewnie też zabrakło ale ja uważam że głównie zabrakło dobrej woli, pójscia na kompromis który polega m.in na wzajemnych ustępstwach a nie okopanie sie przy swoim i już. Tak ja pisałeś ceny weterynarzy był takie same lub bardzo zbliżone jak w poprzednich latach, więc gdzie tu zmowa cenowa. Dopłata 10 zł z pewnością była do zaakceptowania przez gro mieszkanców, a tak du....a blada.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: topictopic (185.15.1.---)
Data: 17 lip 2015 - 17:18:32

Ja w ogóle mam wrażenie, że temat zwierząt traktowany jest w naszej gminie (społeczeństwie?) jako mało istotny. Począwszy od bezdomniaków, poprzez preferencje ze strony gminy przy kastracji czy czipowaniu,widzę to przy podejściu do dzikiej zwierzyny (ranne dziki czy lisy), widzę stosunek do dziko żyjących kotów, na podejściu do polowań skończywszy. Przykro mi, że działacze prozwierzęcy traktowani są przez nasze władze jako zło konieczne a ich postulaty czy prośby jako "upierdliwość" i czepialstwo. Rozumiem, że nie każdy musi lubić zwierzęta ale uważam, że każdy powinien je szanować. Dopóki włodarze nie zabiorą się na poważnie na zwalczanie przyczyn (a nie tylko skutków) bezdomności, dopóty problem będzie narastał. I będzie coraz więcej nas wszystkich kosztował - i tych, którzy zwierzęta lubią, i pozostałych.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: Renata TRenata T (31.2.96.---)
Data: 27 lip 2015 - 23:22:14

Skoro ma pan/pani tak dobre pomysły to proszę je przedstawić panu burmistrzowi i spróbować realizować a nie skłądać wszystkiego na barki obrońców zwierząt i ch "zadymy". Dużo pomysłów ale jak zwykle nie ma się tym kto zając.

Pomysł oddawania psów do adopcji za pieniądze jest bardzo dyskusyjny, bo wileu chciałoby zarobić 600zł, wziąc psa a później szybko go "zgubić" ale oczywiście przy dobrym nadzorze moze funkcjonować. Jednakże to pomysł mozliwoy tylko w uzupełnieniu do regularnego schroniska.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: Renata TRenata T (31.2.96.---)
Data: 27 lip 2015 - 23:28:00


mania

Renata T
Losy przetargu pokazują, że nie ma w czym wbierać. Dlaczego więc burmistrz z uporem maniaka nie chce się zaangażować aktywnie w projekt budowy schroniska? Po prostu innej opcji nie ma.

To nie jest prawda, burmistrz jest zainteresowany budową międzygminnego schroniska. W tym celu do rozmów z gminami wyznaczył nie szeregowego pracownika UMiG, ale swojego zastępcę Ryszarda Machałka. Do tej pory jednak nie wszystkie gminy się zadeklarowały, trwają poszukiwania gdzie taki obiekt mógłby powstać

Prosze nie mówic, że to nie jest prawda bo zarówno zachowanie pana burmistrza jak równiez brak jakiejkolwiek aktywności w temacie schroniska to potweirdza.Byliśmy na rozmowie z panem burmistrzem i dokładnie wiemy jaki jest jego stosunek to tematu. Bardzo bierny. Powiedział, że jak oferta będzei tania to się nią zainteresuje ale poza tym to zero wkładu ze jego strony i aktywności.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: Renata TRenata T (31.2.96.---)
Data: 27 lip 2015 - 23:30:42


Mario
W kwestii budowy międzygminnego schroniska. Wydaje mi się, że w naszych powiatowych gminach działa to tak, że międzygminne schronisko tak, ok, ale nie u mnie w gminie....

Ano właśnie. Choć pozytywnie w tym względzie wyróżnia się Góra Kalwaria, jedyni odważni a ostatnio także mocniej angażuje się Lesznowola.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: Renata TRenata T (31.2.96.---)
Data: 27 lip 2015 - 23:34:13


Artek_Bartek
Ale jak sie kilka gmin na te koszty złoży to chyba jakoś znieść to można z godnością? Tyko po pierwsze trza chcieć...

I w tym ostanim co Pan napisał cały pies jest pogrzebany. Gminy powiatu piaseczyńskiego to w dużej części wiejskie gminy z olbrzymimy terenami. Nie ma opcji aby nie znalazł się kawałek gruntu oddalony od zabudowań. Tylko rzeba chcieć. Przeceiż nie mówimy tu o tysiącu psów.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: Renata TRenata T (31.2.96.---)
Data: 27 lip 2015 - 23:43:16


topic

mania
Może działacze organizacji pro zwierzaczkowej zamiast robić zadymy, wyszliby do UMiGu i RM z KONKRETNĄ propozycją taką jak w Drużbicach . Jest argument finansowy - nie do podważenia

A może władze gminne same powinny popracować nad koncepcją rozwiązania problemu bezdomniaków? Nie bardzo rozumiem pretensję, że zadymiarze - tp jest przepraszam, wolontariusze - nie wyręczają gminy w jej statutowych zadaniach.
Po drugie - rozwiązanie z płatną adopcją nie jest lekiem na całe zło. Wymaga to bezsprzecznie większego zaangażowania urzędników w sprawę adopcji niż przy obecnie istniejącym rozwiązaniu. Myślę tu o wizytach przed- i po-adopcyjnych (i to w dłuższym okresie czasu) by wyeliminować pokusę "skoku na kasę". Jeżeli ktoś chce z potrzeby serca przygarnąć zwierzaka to może to uczynić bez żadnych barier, w przypadku motywu finansowego byłabym ostrożniejsza.

Z mojego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem jest jednak schronisko międzygminne. Jestem świadoma trudności ale w przypadku naszej gminy akurat jest to bardziej kwestia chęci.W długim okresie czasu takie rozwiązanie byłoby bardziej opłacalne - i finansowo, i wizerunkowo, nie mówiąc o korzyściach dla samych zwierząt.

Pełna zgoda.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: Renata TRenata T (31.2.96.---)
Data: 27 lip 2015 - 23:55:19

Czipowanie i sterylizacja to jest to w co warto inwestować. Niedługo czupowanie będzie obowiązkowe.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Chłop żywemu nie przepuści - ostrzelić bezdomniaki i po kłopocie
Wysłane przez: maniamania (77.253.84.---)
Data: 28 lip 2015 - 10:00:15

tak jak napisał Mario

" W kwestii budowy międzygminnego schroniska. Wydaje mi się, że w naszych powiatowych gminach działa to tak, że międzygminne schronisko tak, ok, ale nie u mnie w gminie...." / czy w sołectwie (m)


Psioczą na „psiarnię”
3 kwietnia '15r.
Mieszkańcy Czaplinka sprzeciwiają się budowie schroniska dla psów na obrzeżu miejscowości.

– Pięć lat szukałem lokalizacji dla schroniska. Wskażcie mi lepszą, to zwinę się z Czaplinka – powiedział mieszkańcom Dariusz Różycki (pierwszy od lewej)

Przytułek dla 80 bezdomnych psów zamierza otworzyć konstanciński weterynarz Dariusz Różycki (w tym roku na zlecenie władz Góry Kalwarii wyłapuje w tej gminie bezpańskie zwierzęta). Kupił niespełna hektarową działkę niedaleko trasy krajowej nr 50. Teren leży na uboczu, z trzech stron otacza go las, a do najbliższych zabudowań jest pół kilometra.


Argumenty i rozwiązanie problemu "odstrzelić"

Jak powtarzali mieszkańcy w trakcie zebrania, jeśli przytułek zostanie otwarty, to w jego okolicy ludzie przejeżdżający przez Czaplinek będą masowo porzucali czworonogi. – I dopiero zacznie się problem. Dzieci z Zalesia idące wzdłuż drogi krajowej do szkoły w Czaplinku będą atakowane przez wałęsające się psy – przestrzegała starsza kobieta. Jej zdaniem przedstawiana przez inwestora wizja ma się nijak do tego, co powstanie. – Będzie bród, smród i ubóstwo. Skąd pan nabrał tyle tych psów, że chce pan nam tu psiarnię otworzyć? Nie można ich odstrzelić? – denerwowała się.

Najbardziej zaniepokojeni są właściciele gruntów położonych koło działki weterynarza. W ich ocenie wycie i szczekanie psów oraz brzydki zapach sprawią, że nikt nie kupi od nich ziemi. Inni mieszkańcy mówili, że te hałasy nie pozwolą im spać.źródło: [www.gorakalwaria.net]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: maniamania (84.40.225.---)
Data: 21 wrz 2015 - 23:20:05

Ciekawe czy tym razem oferta trafiona?[bip.konstancinjeziorna.pl]

Jak przeczytałam w SIWZ:
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

czyli opieka byłaby sprawowana przez ponad 2 lata

po otwarciu kopert/y/ okazało się, że zgłosił się tylko:

Gabinet Weterynaryjny
Prima-Vet Dariusz Różycki 2 godziny termin płatności
Ul. Długa 8
05-510 Konstancin-Jeziorna
za 588.600,00 zł brutto,


więcej tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: Renata TRenata T (31.2.95.---)
Data: 22 wrz 2015 - 23:31:44


mania
Ciekawe czy tym razem oferta trafiona?[bip.konstancinjeziorna.pl]

Jak przeczytałam w SIWZ:
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

czyli opieka byłaby sprawowana przez ponad 2 lata

po otwarciu kopert/y/ okazało się, że zgłosił się tylko:

Gabinet Weterynaryjny
Prima-Vet Dariusz Różycki 2 godziny termin płatności
Ul. Długa 8
05-510 Konstancin-Jeziorna
za 588.600,00 zł brutto,


Bardzo ciekawa sprawa z wyjątkowo długim okresem świadczenia usługi. Oby w umowie była możliwość jej wcześniejszego rozwiązania. Tak czy owak mamy nadzieję, że w ciągu 2-ch lat powstanie schronisko a burmistrz w końcu aktywniej się zaangażuje w tą inicjatywę. Mam nadzieję, że przekonał się, że każda inna droga niż schronisko międzygminne jest zła. Życzylibyśmy sobie aby chętniej wsłuchiwał się w głosy tych, którzy mają lepsza wiedze w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i aby chętniej ich słuchał i z nimi rozmawiał oraz wykazał się większa empatią.

więcej tu: [bip.konstancinjeziorna.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Bezdomne zwierzęta - bedzie schronisko - zob na s. 13
Wysłane przez: maniamania (84.40.225.---)
Data: 22 wrz 2015 - 23:46:56

Nie wiem czy Burmistrzowi coś się uda zrobić, niech tylko powie, że tu planujemy schronisko, to nawet jeśli jest działka gminna, to zaraz sąsiedzi podniosą larum.
Była przymiarka do schroniska dr Różyckiego, gdzieś tam przed Góra Kalwarią, z dala od siedzib ludzkich, otoczona lasem i był protest, że psy będą zagryzać dzieci, a ceny działek spadną. Wiadomo "chłop żywemu nie przepuści".

Jaki Prezydent taki boży ludek, ani pomocy dla zwierząt, ani dla uciekających syryjskich matek z dziećmi, za to gęba pełna katolickich frazesów

Obrońcy zwierząt nie powinni liczyć na inicjatywę prezydenta w sprawie wprowadzeniu zakazu hodowli zwierząt na futra. Dla Andrzeja Dudy, który w kampanii chętnie pokazywał się z domową fretką, ta sprawa nie jest priorytetem.

Cały tekst: [wyborcza.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: <--|<-...678910111213141516-->
Bieżąca strona: 15 z 16


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.