Polityka lokalna i samorząd :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Miejsce do rozmów o polityce wyłącznie lokalnej. Żadnych popisów.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Strony: <--123456789-->
Bieżąca strona: 4 z 9
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: FURMANFURMAN (---.knc.pl)
Data: 15 gru 2011 - 11:04:42

Kanalizacja Parcela--.Burmistrz nie chce przeznaczyć pieniędzy na ten cel ponieważ wie że zezwoleń na inwestycję w 2012r chyba nie będzie.Ponieważ ma problem z terenami pod inwestycję.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.t-mobile.pl)
Data: 15 gru 2011 - 11:29:51zaraz znajdzie się jakaś powiatowa droga, którą urząd lekką ręką dofinansuje
na wtorkowej Komisji padła jasna deklaracja, że nie będzie dofinansowania żadnej powiatowej drogi (choć chyba bardziej z konieczności przesunięć funduszy....).
Była też mowa, że UMiG ma odrębne zdanie z Powiatem w kontekście budowy kanalizacji w pasie jednej z dróg powiatowych (chyba w Kawęczynie...) - Powiat bowiem próbuje wymusić budowę nowej drogi (krawężniki, wymiana podbudowy, nowe warstwy itd.) a Burmistrz jest zdania (i słusznie!), by odtworzyć jedynie nawierzchchnię. Za przykład podał kolektor w ulicy Pułaskiego (droga wojewódzka), gdzie Gmina nowej drogi nie budowała... (ja mam wrażenie, ze o tyle nie musiała bo sam kelektor idzie raczej jedynie niejako obok asfaltu i odtwarzano de facto tylko pobocze...)

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.centertel.pl)
Data: 15 gru 2011 - 13:32:13


Artek_Bartek


zaraz znajdzie się jakaś powiatowa droga, którą urząd lekką ręką dofinansuje
na wtorkowej Komisji padła jasna deklaracja, że nie będzie dofinansowania żadnej powiatowej drogi (choć chyba bardziej z konieczności przesunięć funduszy....).

Jest tu pewna nieścisłość: burmistrz chce w ramach autopoprawki przedstawionej Radzie na Sesji 19 grudnia zmniejszyć kwotę na drogi powiatowe z 700 do 300 tys. zł z powodu zmniejszenia się budżetu po stronie dochodów (Rada Miejska nie przyjęła uchwały o podwyżce o 10% podatku od nieruchomości; dochody będą mniejsze z tego tytułu o prawie półtora miliona).
Natomiast Komisje Rolnictwa i Budżetu pozytywnie zaopiniowały wniosek o przeznaczenie 690 tys. zł z tych 700 tys. zł na kanalizację Parceli (500 tys. zł) oraz na koncepcję kanalizacji sołectw południowych i kanalizację Kawęczynka (190 tys. zł).
Dotacja do dróg powiatowych w zmniejszonej kwocie tak czy inaczej pozostaje wśród zadań inwestycyjnych i może zostać przywrócona, jeśli znajdą się na to pieniądze w ciągu roku (w moim przekonaniu dotyczy to przede wszystkim przebudowy ul. Chylickiej od Pułaskiego do Długiej).

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.centertel.pl)
Data: 16 gru 2011 - 10:04:11

WYNIKI GŁOSOWAŃ NA POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU W DNIU 15 STYCZNIA (notatki):

ZAKUPY INWESTYCYJNE

70005 str. 54: Na wykupy gruntów pod drogi i pod ratusz ? w tym 4 działki pod ratusz: ok. 46 arów po 500 zł / m2, czyli ok. 2 mln zł; reszta (ok. 1,8 mln) na wykupy pod drogi (suma wyższa od 2011 o ok. 300 tys.). Konitzer ? przy podziale geodezyjnym gruntów właściciele oddawali nieodpłatnie teren pod drogi gminie w zamian za zmniejszenie opłaty adjacenckiej (Kawęczynek, Borowina). Cieślawski ? przy prezentacji planów zagospodarowania powinno się od razu przedstawiać radnym ich skutki finansowe dla gminy. Bajkowski ? czy te 46 arów jest niezbędne. Burmistrz Jańczuk ? skomplikowana sytuacja z jedną działką (wielu spadkobierców), mamy 51 arów na posadowienie budynku, reszta to parkingi. Burmistrz Jańczuk ? w 2010 roku wykupiono tylko jedną działkę, przedstawimy plan zwiększający sumy na wykupy w budżecie gminy począwszy od 2012 roku. Wniosek radnego Wojdaka ? zwiększyć kwotę z 3,8 do 4,0 mln zł: 3 za, 4 wstrzymały

75095 str. 54/55 systemy informatyczne w urzędzie. Cisco ASA ? urządzenie do backupu danych.

Dział 754 str. 55 samochód dla OSP Bielawa 80 tys. zł ? środki na ten cel ewentualnie zwiększymy w ciągu roku; 100 tys. zł ? samochód półterenowy dla Straży Miejskiej, także do celów zarządzania kryzysowego na wypadek zagrożenia powodziowego (obecny Citroen ma 6 lat i już się rozsypuje, pójdzie do ZGK na warsztat, dorobią bagażnik na dachu i pompę itp., będzie służył ZGK). Drugi samochód SM to Peugeot, ma "wyeksploatowaną tapicerkę". 4 za, 1 przeciw (Wojdak), 2 wstrzymały się

Dział 801 str. 55 kserokopiarka dla ZS nr 5, szafki dla przedszkola ? 6 osób za, 1 wstrzym.

Dział 852 str. 55 komputer z drukarką dla OPS 3,5 tys. zł

Dział 900 str. 55 wiaty przystankowe po ok. 4 tys. zł; stare wiaty po remoncie pojadą na trasy L-ek; 2 kamery do monitoringu miejskiego. Komosa ? zatrudniono 5 osób przy monitoringu, jakie są rezultaty? Burmistrz ? pokaże statystyki na Komisji BOKiS. Komisja Budżetu wnioskuje o analizę do BOKiS. Chojnowska (przewodnicząca) ? analiza była 25.08 na Komisji BOKiS: ujawniono za pomocą kamer 135 wykroczeń w lipcu: w tym 81 - spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (Oczko Wodne, Rycerska i Amfiteatr), 43 - nieprawidłowe parkowanie, 2 - podrzucanie śmieci pod kosze publiczne, 6 ? zakłócanie porządku publicznego (dane tylko za lipiec). Stankiewicz ? ile kamer nie funkcjonuje? Prosi o info na komisji BOKiS. Statystyka ? ilość przystanków się podwoiła przez ustanowienie linii L (Machałek). Kanabus ? jakość obrazu zdaniem obsługujących jest słaba ze względu na jakość kamer. Januszko ? był na otwarciu systemu, jego zdaniem jest super. Burmistrz ? jakość obrazu się poprawiła przy przejściu z drogi radiowej na światłowód. Jesteśmy na granicy możliwości domontowywania kamer. 7 za jednogłośnie pozytywnie.

Dział 926 str. 55/56 piłkochwyty na ul. Południowej (na wnioski mieszkańców, że piłki przelatują). Razem 105 tys. zł na place zabaw. Jednogłośnie pozytywnie.

Dział 150 rozdział 15011 ? baza danych o Mazowszu (wojewódzka): 6, 5 tys. zł ? 6 za, 2 wstrzymały

Dział 700 ? wydatki inwestycyjne ZGK (zał. Nr 3 str. 39 / 40): w tym 2 x uszczelnienie kanalizacji: 1) Wilanowska 180 tys. zł trzeba robić szybko, żeby się nie zarwało ? w tym roku był remont studni, w 2012 ? uszczelnienie metodą bezodkrywkową; pod rzeką 500 m ? 712 tys. zł, w tym 2 stare studnie w międzywalu rzeki Jeziorki; rura jest stara stalowa, ma pęknięcia wzdłużne. Po tych inwestycjach zostaną na kolejne lata uszczelnienia: pod Bielawską ? koszt ok. 5 mln zł, może lepiej położyć nowy kolektor (burmistrz), 1 km dł., 5-6 m głębokości, zrobiono tylko 150 metrów (odcinek jest zmonitorowany); Graniczna ? 1,1 km; Nowopiaseczyńska do Szkolnej. Na Bielawskiej po uszczelnieniu 150m infiltracja spadła o 150 tys. m3. Wilanowska ? nic nam nie da, jeśli chodzi o infiltrację, po prostu odcinek w bardzo złym stanie.
Jeśli pod rzeką wykonamy prace w wakacje, to w IV kwartale może pokazać się efekt.
Dotacja do ścieków dla ZGK w 2012 ? nieco mniejsza, niż w 2011 (była 2 400 tys., a jest 2 mln). Pokrywa koszt różnicy między ściekami odebranymi z gospodarstw domowych i firm a dostarczanymi do oczyszczalni Metsy (przesiąki).
Kanabus ? wniosek o kosiarki o większym wysięgniku do koszenia wałów dla ZGK ok. 70 tys. zł, bo tylko ZGK może szybko zareagować. Potrzebna jest kosiarka 8,5 m żeby sięgnąć do końca wału. ZGK otrzymał zlecenie na koszenie wału, ale nie miał sprzętu i nie wykonał, więc nie dostanie pieniędzy za całość zlecenia; ZGK powinno znaleźć własne pieniądze na kosiarkę w dużym budżecie ZGK, po to, by być konkurencyjnym wobec firm zewnętrznych (burmistrz popiera zdanie T. Zymera). Będą zmiany w ZGK od 1.01., nie rezygnuje z restrukturyzacji, ale nie jest zwolennikiem zwalniania pracowników, bo to zwiększa bezrobocie.
Jedyna możliwość koszenia jest z korony wału. Burmistrz ? wczoraj prezesi Metsa zakomunikowali, że od 30.06 przestają sprzedawać wodę pitną dla mieszkańców; będą rozważać uzupełnienie zakupu wody w Piasecznie; Ogród Botaniczny też ma niedobory wody pitnej i chce się wycofać ze sprzedaży wody gminie; dlatego musimy mieć nową stację uzdatniania wody. Kosiarki burmistrz nie wstawił do budżetu. 6 za, 1 wstrzymała się.

Dział 75095 "niwelowanie dwudzielności podziału województwa" czyli dotacja na komputeryzację 5 tys. zł ? 4 za, 2 wstrzymały

75404 komputer dla biednej konstancińskiej policji: 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymała

90095 ? 150 tys. zł str. 57 udział gminy w zapłacie za dokumentację wałów Jeziorki i Wisły ? z umowy z województwem sprzed kilku lat, co roku gmina rezerwuje środki na ten cel. Rozmowy z OTOP ? uczestniczy GIOŚ i Urząd Marszałkowski, protest dotyczy Wilanowa i Mokotowa. Prawy wał wsteczny Jeziorki ? od Mirkowskiej do Obórek b. słaby i trzeba doprojektować. Udział procentowy w przebudowie wału ? 50 % WFOŚ, 12% gmina Konstancin (w złotówkach było to 1,2 mln wiele lat temu, ale obecnie już 4 mln). 7 za jednogłośnie.

DOTACJA PRZEDMIOTOWA DLA ZGK:
2, 444 tys. zł, z tego:
2 mln 000 295 zł na dopłatę do ścieków (różnica między sprzedażą a zrzutem do Metsy liczona wg stawek 2,75 + 8% VAT; str. 21) dotacja na ścieki ? 5 za, 3 wstrzymały się

Dopłaty do wpłat na fundusz remontowy (70004)- 443 tys. zł -. Akty notarialne sprzedaży ponad 100 mieszkań muszą być podpisane do 30 września, po czym spadnie udział gminy we wspólnotach. 90001 ? dotacja celowa - 7 jednogłośnie pozytywnie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA: działy 750 do 758 od str. 11
1) na utrzymanie systemu dowodów osobistych ? dotacja celowa z Maz. Urzędu Wojew. ? 7 za jednogł.
2) Starostwa powiatowe ? dotacja ze starostwa na obsługę geodezyjną i kartograficzną w gminie na 3 etaty ale tylko 48 tys. zł, reszta z własnych środków ? 6 za, 1 wstrzymała
3) 75022 Rady Gmin ? utrzymanie Biura Rady, w tym 427 tys. diety radnych; Januszko ? czy wzięto pod uwagę zakup zmywarki i naprawę podłogi ? Skarbnik: nie, ale w budżecie administracji tak; będzie kupiony nowy rzutnik dla BRM u sufitu na wysięgniku. 7 za 1 wstrzymała
4) Urząd Gminy 10 mln 342 tys. zł, w tym majątkowe 500 tys. zł (projekt ratusza), 7,984 tys. zł na płace i pochodne (ok. 5-6% więcej, niż w 2010). 3-4 nowe etaty. Płace: 4 za, 4 wstrzymały; inwestycyjne: 6 za, 2 wstrzymały
Skowroński ? administracja pączkuje w gminie też. Burmistrz ? nie, tylko przenosimy osoby do innych wydziałów w zależności od wykształcenia. Konopka ? nie pozbawiać pracowników pracy, niech dożyją do emerytury; czy do konkursów nie zgłaszają się mieszkańcy gminy? Burmistrz ? tak, np. w Biurze Finansów Publicznych zatrudniliśmy mieszkańca. Machałek ? gmina ma coraz więcej obowiązków admin., trzeba zatrudnić coraz lepszych fachowców, a ci ludzie kosztują. Jańczuk ? nigdzie nie ma tak wielu wniosków o wycinkę drzew, jak w naszej gminie; niektóre zadania także zupełnie inne, niż w GK i Lesznowoli.
Stankiewicz ? pytanie o zakres prac na W-wskiej 32; burmistrz ? docieplenie, obróbki blacharskie i elewacje, ok. 200 tys. zł na podstawie cen SEKOCENBUDu, w ramach tego także wymiana podłogi w Biurze Rady Miejskiej.

75075 ? Promocja jednostek samorządu terytorialnego ? 500 tys. zł, w tym promocja gminy 311 tys. zł. Burmistrz doprecyzuje podział środków na poszczególne imprezy w piątek 16.11. Skowroński: wydajemy pieniądze na ?bibki i pipki?. Jańczuk: jest diametralna zmiana w sposobie wydawania pieniędzy na kontakty zagraniczne: młodzież szkolna jeździła, a gmina dokładała transport tylko, wszyscy mieszkali z rodzinami i w Polsce, i zagranicą. Tak samo ? zespół ze szkoły muzycznej w Denzlingen, burmistrz Denzlingen kupił dwa obrazy od p. Buczkowskiej; Anna Lewandowska - pytanie o transparencję ? jacy radni pojechali z jakiego klucza. Odp. burmistrza: Radni byli w Denzlingen w ramach wymiany mieszkańców, bo przyjmowali ich w swoich prywatnych domach, np. Cieślawski gościł Anglików i pojechał do Denzlingen w ramach rewizyty. W Nowej Wilejce ? byliśmy samochodem prywatnym p. Andrzeja, a Cieślawski zawiózł nowiutkiego laptopa nie ze środków gminy, tylko z własnych i podarował szkole. Pani Zarzycka to wszystko organizowała. Zymer - nie obcinać środków na wymianę młodzieży, bo to daje wiedzę o innych narodach, naukę języka i bardzo wartościowe trwałe kontakty. 4 za, 3 wstrzymały

75095 ? diety sołtysów 108 tys. zł, sprzęt komputerowy dla UMiG i jednostek pomocniczych gminy (rad osiedlowych) ? 529 tys. zł. Pozytywnie.

Szczegóły w 4-godzinnym nagraniu mp3 na życzenie.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 16 gru 2011 - 22:14:51

KOMISJA BUDŻETU 16 GRUDNIA 17.00-21.20 OPINIOWANIE WYDATKÓW GMINY C.D. (notatki)

Pani z Wydz. Budżetu czytała dziś wszystko z kartek, twierdząc, że to są jej notatki. Brak kserokopii materiałów informacyjnych dla radnych, mimo wczorajszego wniosku Komisji o szczegółowe informacje w niektórych działach. Stąd niektóre dane szczegółowe poniżej mogą być niekompletne. Moderator Bartek obiecał, ze dla chętnych udostępni w przyszłym tygodniu pełne nagrania z posiedzeń Komisji Ładu, Rolnictwa i Budżetu w sprawie budżetu 2012 ? w sumie ok. 25 godzin debaty.

Dział 751 ? 4,1 tys. zł stały rejestr wyborców (dotacja od Krajowego Biura Wyborczego) ? 7 za jednogłośnie

Dział 752 ? dotacja na ćwiczenia z obrony narodowej ? 500 zł ? 7 za jednogłośnie

Dział 754 ? 2 mln 285 tys. zł bezpieczeństwo publiczne

75404 ? dotacja dla Policji za ponadnormatywny czas pracy (patrole) ? 50 tys. 4 za 3 wstrzymały się

75412 ? straże pożarne ? utrzymanie wozów bojowych, paliwa, naprawy samochodów, ubezpieczenia, umundurowanie, umowy zlecenia z kierowcami ? 711 tys. zł jednogłośnie za

75414 ? abonament internetowy i konserwacja sprzętu dla zarządzania kryzysowego ? niecały tysiąc zł

75416 ? Straż miejska ? jest 15 strażników plus 5 osób obsługujących monitoring wizyjny, 1,065 mln ? na płace, 267 tys. zł - na wydatki bieżące; przychody Straży ? 30 tys. zł z mandatów

Machałek: wypada 164 godziny miesięczniepracy na strażnika, pracują także w weekendy. Jest jeden 2-osobowy patrol 24h na dobę. Nie ma komu obsłużyć fotoradaru, bo wszystkie 15 etatów jest juz w całości rozdysponowane.

Fotoradar: Wniosek T. Zymera - zdjąć 105 tys. zł z 90004 ? konserwacja zieleni, przeznaczyć na fotoradar: 3 za, 3 przeciw, 1 się wstrzymała, wniosek nie przeszedł. Zambrowicz ? proponuje prezentację firm sprzedających radary komisji i burmistrzowi. Januszko ? tak, w lutym.

Wojdak ? wniosek: zdjąć 100 tys. zł z wydatków bieżących Straży jako wyraz niezadowolenia z pracy Straży: 4 za, 3 przeciw

75421 ? zarządzanie kryzysowe: 85 tys. zł - 7 za, 1 wstrzymała

75702 ? obsługa długu, odsetki od kredytów i obligacji ? 565 tys. zł, 7 za, 1 wstrzymała się

75831 ? część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (?Janosikowe?) ? 8,28 mln + rezerwa ogólna 300 tys. zł i celowa 276 tys. zł,
?Janosikowe? jest wyliczane wg ogólnych dochodów gminy przez Ministerstwo Finansów, trzeba wpłacać co miesiąc; 7 za, wstrzymała

801 ? oświata i wychowanie ? 7 za jednogł. pozytywnie wszystkie rozdziały

21 tys. zł ? pomoc zdrowotna dla nauczycieli (zasiłki)
144 tys. zł ? odpis na zakładowy pundusz socjalny
212 tys. zł ? nauka pływania w CKR (II klasa)
108 tys. zł - Projekty edukacyjne 85% środków EU, 12% budżet państwa, 3% gmina

?Przepióreczka? ? rodzice w połowie finansują warsztaty szkoleniowe (po 12 tys. zł rodzice i gmina) ?

851 ? ochrona zdrowia 610 tys. zł ? 5 za jednogłośnie
W tym 160 tys. zł ? dotacja do ZOZ ? Kom. Uzdrowiskowa jednogłośnie
120 tys. zł ? turnusy dla dzieci z rodzin patologicznych

852 ? pomoc społeczna ? 7,54 mln zł; Uzdrowiskowa ? 5 za, 1 wstrzymał się (Skowroński). Skowroński ? jest bardzo duży wzrost wydatków na świadczenia socjalne z budżetu gminy (2,7 mln ? z tego 40% na rzeczywistą pomoc, 60% na utrzymanie i wynagrodzenia pracowników; Skowroński ? zła proporcja). Magdziarz ? wzrost o 25% wynika z ustawy. 6 za, 2 wstrzymały się

85305 ? gminny żłobek ? 1,13 mln zł, Kom. Uzdrowiskowa - jednogłośnie pozytywnie

85401 ? świetlice szkolne ? 1,14 mln zł, całkowicie bezpłatne, rodzice nie płacą; nauczyciele mają etaty po 26h. ZS 2 ? dyrektor zaprzecza, że odmówiła przyjęcia jakiegokolwiek dziecka do świetlicy. Jednogłośnie pozytywnie

85412 ? kolonie i obozy ? 48 tys. zł ? jednogłośnie pozytywnie
85415 ? stypendia dla uczniów -58 tys. zł ? jednogłośnie pozytywnie

900 ? gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 ? gospodarka ściekowa i ochrona wód ? 4,9 mln ? 6 za, 1 wstrzymała się
90002 ? gospodarka odpadami ? nowa ustawa wchodzi 1.07.2013, do tego czasu województwo dokona rejonizacji sortowni, spalarni itp.; burmistrz Jańczuk ? najprawdopodobniej powiat będzie miał własną ? jednogłośnie pozytywnie
90003 ? oczyszczanie miast i wsi ? 3,06 mln zł; wniosek Zymera o zdjęcie 106 tys. zł na fotoradar; 3 za, 4 przeciw. Cieślawski ? będę wnioskował na Komisji BOKiS o dyskusję w tej sprawie.
Cały dział 90003: 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymała
90004 ? utrzymanie zieleni 4,9 mln zł, w tym zagospodarowanie Parku Zdrojowego 3,7 mln, zieleń osiedlowa i konserwacja wyposażenia parkowego ? 1,1 mln zł, w tym II etap urządzenia zieleni na Grapie. Park Zdrojowy ? ma być wykonany do 30 czerwca razem z ławkami i koszami; po likwidacji placu zabaw przy Matejki i przeznaczeniu na parking będa na to pieniądze. 6 za, 1 wstrzymał się

90013 ? schroniska dla zwierząt 80 tys, zł ? przetarg nie rozstrzygnięty. Jańczuk: sporadyczne przypadki umieszczane są tymczasowo w różnych schroniskach w pobliżu, w ostatnim przetargu najniższa oferta była na 115 tys. zł, nierozstrzygnięty, obecnie na kolejny przetarg zakłada się ok. 100 tys. zł ? 6 za, 1 wstrzymała się

90015 ? Oświetlenie ulic itp. ? 6 za, 1 wstrzymała się; wydatki majątkowe w tym dziale ? jednogłośnie ? 5 za, 1 przeciw, 2 wstrzymały

90095 ? ogromny ?worek? ? ławki i kosze uliczne, znakowanie psów, koszenie wałów, ujęcie wody oligoceńskiej: 734 tys. zł, 5 za, 2 wstrzymały się
W tym:
TOI-TOIe ? 36 tys. zł
Ozdoby swiąteczne montaż ? 25 tys.
Utrzymanie przystanków ? 125 tys. zł?
Czipy dla psów ? 13 tys. zł materiał, 40 tys. robocizna
Utrzymanie miejsc pamięci narodowej ? 27 tys. zł
Eksploatacja sieci w Siedliskach ? 75 tys. zł; propozycja była, by przełączyć do naszej gminy, ale mamy deficyt wody z powodu odcięcia źródeł Metsy i Ogrodu Botanicznego, rozmawiamy z MPWiK Piaseczno.
Reszta???

921 ? Kultura i dziedzictwo narodowe 3,16 mln, z tego 1,9 mln ? dotacja podmiotowa dla KDK; omyłkowo pominięto 3 tys. zł dla Słomczyna z funduszu sołeckiego ? 6 za, 1 wstrzymała

92116 biblioteki ? dotacje ? 856 tys. zł, BOKiS ? jednogłośnie, Budżetu ? jednogłośnie
92120 gminna ewidencja zabytków ? 60 tys. zł ? jednogłośnie pozytywnie
Dział 925 ogrody botaniczne i pomniki przyrody: 15 tys. zł - 6 za, 2 wstrzymały się
Dział 926 ? kultura fizyczna 1, 79 mln, w tym GOSiR ? 1,25 tys. zł, dotacje dla stowarzyszeń i klubów ? 300 tys. zł. Wniosek o zwiększenie dotacji dla klubów o 50 tys. z nadwyżki budżetowej (p. Kafary). 2 przeciw, 5 wstrzymało się. 300 tys. zł na dotacje celowe dla klubów ? 6 za, 1 wstrzymała się

92695 ? inne wydatki sportowe ? jednogłośnie pozytywnie

OSTATECZNE BILANSOWANIE BUDŻETU PRZEZ KOMISJĘ:
o 1 199 960 zł zmniejszone zostały dochody (przez odrzucenie uchwały o podatku od nieruchomości).
690 000 tys. zł drogi powiatowe ? zdjęte i dodane do kanalizacji Parceli-Łyczyna i Kawęczynka
100 000 tys. zł ? zdjęte ze Straży Miejskiej i dodane do funduszu sołeckiego
200 000 zł ? dodane na wykup gruntów pod drogi gminne bez źródła finansowania

RAZEM: 1 302 960 zł ? deficyt w dochodach

PROPOZYCJE ZBILANSOWANIA BRAKUJĄCEJ SUMY:

Wojdak ? wstawić ad hoc inne kwoty przy sprzedaży nieruchomości, np. te z II tegorocznego przetargu ? będziemy mieli ponad 7 mln zamiast 5,5 mln: Komosa ? jest kryzys, nieruchomości się nie sprzedają; Jańczuk - prawie 200 nieruchomości wystawionych do sprzedaży w Konstancinie od kilku lat; po dwóch przetargach nikt się nie zapytał gminy o działki, które nam pozostały, w kolejnych dwóch przetargach ? Głowackiego: środek skrzyżowania, glinianki, itp.

Skowroński ? duże możliwości oszczędności tkwią w wydatkach bieżących; Jańczuk zaproponował ich zwiększenie, choć w 2011 i w szkołach, i w UMiG były wolne środki. Można w wydatkach bieżących znaleźć ok. 1 mln zł. Jańczuk ? w 2011 było zaciskanie pasa w wydatkach bieżących, w 2012 ? 34 mln na inwestycje, znaczący krok naprzód (przy zrównoważonym budżecie)

Autopoprawki burmistrza głosowane ?
- Przesmyckiego kanał burzowy ? 90001 ? str. 21 / str. 53 ? z 500 tys. na 150 tys. zł ? nie ma jeszcze dokumentacji, poza tym inwestycja jest związana z gminą Piaseczno ? 1 przeciw, 1 wstrzymał się, 6 za
- Ostrołęcka ? kanalizacja deszczowa ? 90001 ? projektant nie skończył pracy w terminie, chciał przedłużyć termin wykonania projektu, burmistrz się nie zgodził. Obecnie WZMiUW nie wyraża zgody na zrzut do Kanału Jeziorki, trzeba szukać zgody na wyższym szczeblu: z 250 tys. na 150 tys. zł ? 1 przeciw, 2 wstrzymały, 5 za
- rozdział 60014 dotacja dla powiatu na drogi powiatowe: burmistrz ? zdjąć 400 tys. zł; Stankiewicz - nie ma już tych pieniędzy, zostały zdjęte przez Komisję Budżetu na kanalizację, zostało 10 tys. zł, zatem nie możemy rozpatrywać tego wniosku burmistrza
- rozdział 60016 bieżące utrzymanie dróg ? zdjąć 100 tys. zł ; Skowroński ? mieszkańcy czekają na drogi; Jańczuk ? w 2011 roku zrobiliśmy na drogach gminnych więcej, niż w całej poprzedniej kadencji, zaoszczędzi się te 100 tys. na przetargach (!) ? 6 za, 2 przeciw
- rozdział 90015 str. 22 oświetlenie ? z 2 mln zdjąć 200 tys. ? 7 za, 1 wstrzymała się
- rozdział 75023 str. 11 z remontu budynku gminnego ul. Warszawska 23 ? ze 100 tys. zł na 30 tys. zł; dwa wydziały się przeprowadzą pod koniec stycznia tak czy inaczej: 7 za jednogłośnie


Januszko ? - rozdział 70005 wykup gruntów pod drogi i ratusz, w tym tylko ok. 1,5 mln na zmniejszenie długu za już zabrane drogi wobec mieszkańców ? zdjąć 483 tys. zł; 3 za, 3 przeciw, 1 wstrzymała się, nie przeszedł
Zymer - rozdział 90003 utrzymanie czystości w mieście i na wsi ? zdjąć 483 tys. zł, pozostałe pieniądze wystarczą przy oszczędnościach na przetargach i na stawkach dla ZGK ? 3 za, 3 przeciw, 2 wstrzymały; Stankiewicz ? zdjąć tylko 200 tys. zł - 6 za, 1 przeciw, 1 wstrzymała się, wniosek o 200 tys. zł przeszedł
Januszko - rozdział 01010 str. 52 zadanie 1 Parcela-Łyczyn: zdjąć 283 tys. zł ? 5 za, 3 przeciw ? przeszedł, zostało na tym zadaniu 473 tys. zł

Cała uchwała budżetowa: 6 za, 2 przeciw (Skowroński, Wojdak)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (WPF): 6 za, 2 wstrzymały się (te same)

Autopoprawka burmistrza ?15 tys. na przedłużenie linii L14, wniesie na sesjiZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-12-16 22:15 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.182.127.99.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 16 gru 2011 - 22:46:37mamy 51 arów na posadowienie budynku, reszta to parkingi
czy zadał ktoś pytanie, czy na terenie, którym Gmina dysponuje na dziś da się Ratusz posadowić? A może taniej będzie zapewnić kilka miejsc parkingowych na tej działce + zrobić parking podziemny niż kupować dodatkowy grunt?


analiza była 25.08 na Komisji BOKiS: ujawniono za pomocą kamer 135 wykroczeń w lipcu: w tym 81 - spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (Oczko Wodne, Rycerska i Amfiteatr), 43 - nieprawidłowe parkowanie, 2 - podrzucanie śmieci pod kosze publiczne, 6 ? zakłócanie porządku publicznego (dane tylko za lipiec)
tylko w lipcu mamy zatem (bazując na taryfikatorze) - 81 mandatów po 100 PLN = 8100 PLN, 43 w tej samej cenie = 4300 PLN, 2 po 500 za śmiecie = 1000, 6 x (100-500) powiedzmy kolejny 1000...czyli w samym lipcu winny być wystawione mandaty na kwotę min.ok.14 tys. PLN....i to tylko na bazie nagrań z moniotoringu!!!! a ile rzeczywiście zostało wystawionych? czy w tym kontekście prognoza wpisana do budżetu 2012 nie wygląda śmiesznie? no, ale skoro SM ma...dbać o swój wizerunek....Dotacja do ścieków dla ZGK w 2012 ? nieco mniejsza, niż w 2011 (była 2 400 tys., a jest 2 mln). Pokrywa koszt różnicy między ściekami odebranymi z gospodarstw domowych i firm a dostarczanymi do oczyszczalni Metsy (przesiąki).
ile zostało (przez ZGK i SM) stwierdzonych przesiąków z powod odprowadzania deszczówki do kanalizacji przez mieszkańców? jaka była kwota mandatów z tego tytułu?


500 tys. zł (projekt ratusza),
rozumiem, że padły racjonalne argumenty na odpowiedź na pytanie 'dlaczego nie możemy użyć posiadanego projektu ratusza'?


Skowroński: wydajemy pieniądze na ?bibki i pipki?.
Czy komuś tu się coś nie pomieszało? Aczkolwiek niewątpliwie na tzw. dziś doskonale też nie jest...


pytanie o transparencję
w wielu obszarach to pytania zadane być winno...


gościł Anglików i pojechał do Denzlingen w ramach rewizyty
jakkolwiek wydaje mi się godnym podziwu przyjmowanie gości we własnym domu to...wydaje mi się, ze wymieniona miejscowość nie jest pod panowanie brytyjskiej korony :-)


komputer dla biednej konstancińskiej policji
Czak! Gdzie jesteś?! ;)


nie obcinać środków na wymianę młodzieży
pełna zgoda! pod warunkiem,że nie jest tak jak w PZPN - 20 piłkarzy i 60 działaczy ;)
ale ogólnie to....średnio mnie to wszystko już bawi sad smileyZmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-12-16 22:48 przez Artek_Bartek.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 16 gru 2011 - 23:12:27

Bardzo dziękuję p.T.Zymerowi za obszerną relację.

Mam uwagi na temat podatku od nieruchomości, z tego co pamiętam była propozycja podniesienia tego podatku o 20%. Z tego co rozumiem radni tego nie zakceptowali, tylko nie wiadomo, czy w całości, czy częściowo zmniejszyli podwyżkę.

Jako mieszkanka i podatnik mogę zauważyć, że podatki przynajmniej od gruntu i od powierzchni mieszkalnych nie zmieniały się od kilku lat (0,20 zł za m2 gruntu i 0,51zł za 1m2 powierzchni mieszkalnej), ich udział w ogólnych kosztach utrzymania mieszkania czy domu jest niewielki.

Przykładowo działka 1500 m2 - 300zł rocznie, dom 200m2 - 102 zł, razem 402 zł rocznie , tj 33,50 na m-c., przy podwyżce o 20% łączna kwota rocznie wyniesie 482 zł, to jest 40,20 na 1 m-c, czyli podwyżka to tylko 6,70 zł za m-c.
Mieszkanie 60m2 w budynku wielorodzinnym 30,6 zł , udział w gruncie np.5m2 - podatek od gruntu 1 zl, razem 31,6 za rok - podwyżka 20% to rocznie do zapłacenia 37,92, podwyżka zatem wynosi 6,32 zł rocznie.

Uważam, że taka kwota jest do zaakceptowania - uzasadnienie - kilka lat nie waloryzowano stawek, a w następnych latach waloryzować wysokość podatku już tylko o 1-5%, np zgodnie z np. z jakimś wybranym wskaźnikiem ekonomicznym, np inflacji (czy tez może jest jakiś zwyczajowo przyjęty)

Podatek od budynków na cele działalności gospodarczej (obecnie 17 zł) i gruntu (0,62 zł) wlicza się w koszty działania firmy, jednakże kwotowo jest to znaczna wielkość i podwyżka o 20 % - 3,4 na każdym metrze lokalu może jest znaczna ale to też względne.

Np. sklep o powierzchni 150 zapłaci 510 zł więcej za cały rok to też wypada 42,50 m-c podwyżki.

Zależy to wszystko od udziału tych podatków w ogólnej puli wpływów z podatków miejscowych.

Uważam, że przynajmniej w tych podatkach jest to do zaakceptowania.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (---.knc.pl)
Data: 16 gru 2011 - 23:31:23

Radni nie przyjęli uchwały o podwyżce podatku od nieruchomości o 20% na poprzedniej sesji Rady Miejskiej 29 listopada. Wówczas burmistrz przedstawił Radzie nowy projekt uchwały o podwyżce o 10%, który radni odrzucili 12 grudnia. Jak słusznie wyliczyła Hesia-Mela, podwyżka o 20% kosztowałaby właściciela 200-metrowego domu ok. 80 zł rocznie. Nieprzyjęcie tej podwyżki (20-procentowej) zmniejszyło dochody do budżetu o ok. półtora miliona złotych, z tym, że podwyżka podatku rolnego o minimalną dopuszczalną ustawowo kwotę zmniejszyła powstały w ten sposób deficyt do ok. 1,2 mln zł. Na sesji 19 grudnia burmistrz przedstawi swoje propozycje autopoprawek do projektu budżetu celem zbilansowania powstałego w ten sposób deficytu (wymieniłem te autopoprawki powyżej).

Zarówno w Komisji Ładu, jak i na sesji głosowałem konsekwentnie za podwyżką podatku od nieruchomości. Większość radnych jednak uznała, że "fiskalizm nie jest rozwiązaniem dla gminy". Pan radny Kanabus dużo mówił o podwyżkach cen węgla o ok. 30% i elektryczności o 22,5% w 2012 roku i o tym, ze nie możemy zwiększać dodatkowo obciążeń dla gospodarstw podwyżką podatku od nieruchomości. Próbowałem wytłumaczyć członkom komisji, że podwyżka o 80 zł rocznie jest równowartością mniej więcej tygodniowej sumy płaconej zimą za gaz w bardzo energooszczędnym domu jednorodzinnym (CO + CWU). Na to pan radny Kanabus, że na wsi nie ma gazu.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Hesia-MelaHesia-Mela (---.adsl.inetia.pl)
Data: 16 gru 2011 - 23:45:09

Uważam, że to nie jest fiskalizm, tylko urealnienie stawek, niezmienianych chyba od 5-8 lat.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Obserwator2Obserwator2 (---.adsl.inetia.pl)
Data: 17 gru 2011 - 00:02:54

Nie będę odnosił się do poszczególnych paragrafów budżetu ale w kwestii wydatków na bezpieczeństwo to jest jedna wielka kpina. Artek odsłonił jedynie czubek tej góry absurdów w wykonaniu urzędu i rady. Policji się płaci za to czego nie wykonują w ramach swoich obowiązków, strażnicy siedzą na monitoringu zamiast być na mieście. Policja jak nie miała internetu by ludzie mogli się z nimi kontaktować / sprawdzałem to dzisiaj / tak nie ma, mimo, że na ten temat mówiło się w radzie dawno i wszyscy się temu dziwili, no i niech dziwią się nadal. Natomiast komputery ma, widziałem na własne oczy.
To co powiedział Wiceburmistrz o strażnikach i radarze to kiedyś by umieścili w Szpilkach. Szpilki to był taki tygodnik satyryczny - to dla młodzieży.
Straż Miejską proponuję oddać w ajencję, będzie bardziej sprawna, sama się utrzyma i przyniesie jeszcze dochody.
Jeżeli idzie o podatki od nieruchomości to powinny być podniesione / ja emeryt to mówię / tylko dlaczego o 20% a nie o 10%.
Taka propozycja / 20% / zakrawała na zachłanność albo głupotę i dobrze, że radni ją odrzucili.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.182.83.102.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 17 gru 2011 - 00:40:19strażnicy siedzą na monitoringu zamiast być na mieście
paradoks polega zdaje się na tym, że oni nawet tam nie siedzą bo obsadę monitoringu stanowią osoby prywatne...
14 tys./m-c (wartość wykroczeń zmoniotorowancych w lipcu) x 12 m-cy (minus wskaźnik..nie spożywania w okresie powiedzmy zimowym) + 'rekompensata' tego stanu za wyjście 'w pole' (o uzysku z fotoradaru, któremu Magistrat zdaje się nie przyklasnął nie wspominając) dałaby nam zdaje się więcej niż przewidziane 3 dyszki...o wzroście poczucia bezpieczeństwa znowu nie wspominając...
ech....

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: czaknoris (---.adsl.inetia.pl)
Data: 17 gru 2011 - 01:08:17


Tomasz Zymer
100 tys. zł ? samochód półterenowy dla Straży Miejskiej, także do celów zarządzania kryzysowego na wypadek zagrożenia powodziowego (obecny Citroen ma 6 lat i już się rozsypuje, pójdzie do ZGK na warsztat, dorobią bagażnik na dachu i pompę itp., będzie służył ZGK). Drugi samochód SM to Peugeot, ma "wyeksploatowaną tapicerkę".

Jeżeli samochód ma 6 lat i "się rozsypuje", to po zmianie użytkownika już nie będzie się rozsypywał? Przestanie się rozsypywać po dorobieniu bagażnika, czy z tego powodu, że będą nim jeździć panowie w gumowcach i kombinezonach roboczych?

Domyślam się, że argumentem za wymianą samochodu były duże koszty eksploatacji i konieczność ciągłych napraw.
ZGK będzie naprawiało rzadziej? Taniej? W jaki sposób taniej?

Wyeksploatowana tapicerka w samochodzie, który nie tak dawno temu kupiono. To może zamiast wozić 4 litery samochodem, trzeba skorzystać z 2 służbowych rowerów? Czy siodełka "wyeksploatowane"? Da się wymienić, pewnie po kilkadziesiąt zł za sztukę.Tomasz Zymer
Dział 700 ? wydatki inwestycyjne ZGK (zał. Nr 3 str. 39 / 40): w tym 2 x uszczelnienie kanalizacji: 1) Wilanowska 180 tys. zł trzeba robić szybko, żeby się nie zarwało ? w tym roku był remont studni, w 2012 ? uszczelnienie metodą bezodkrywkową; pod rzeką 500 m ? 712 tys. zł, w tym 2 stare studnie w międzywalu rzeki Jeziorki; rura jest stara stalowa, ma pęknięcia wzdłużne. Po tych inwestycjach zostaną na kolejne lata uszczelnienia: pod Bielawską ? koszt ok. 5 mln zł, może lepiej położyć nowy kolektor (burmistrz), 1 km dł., 5-6 m głębokości, zrobiono tylko 150 metrów (odcinek jest zmonitorowany); Graniczna ? 1,1 km; Nowopiaseczyńska do Szkolnej. Na Bielawskiej po uszczelnieniu 150m infiltracja spadła o 150 tys. m3. Wilanowska ? nic nam nie da, jeśli chodzi o infiltrację, po prostu odcinek w bardzo złym stanie.

Wilanowska dopiero co po przebudowie, a okazuje się, że kolektor grozi "zarwaniem".
Droga była rozgrzebana (przez kilka miesięcy!), można było wejść i zrobić jak należy. Jeżeli coś grozi "zarwaniem", to jest to stan przedawaryjny lub już stan awaryjny. Skoro tak, to można było zrezygnować z przetargu, albo połączyć to z kanalizacją w Mickiewicza (czego podjął się wykonawca przebudowy drogi).
Poza tym można było zrobić odkrywkowo silami ZGK wspomagając się np. wynajętym sprzętem.

Czy teraz bezodkrywkowo będzie znaczyło, że wszystko zostanie wykonane tylko i wyłącznie przez właz w studni rewizyjnej? Na pewno obędzie się bez "otworu startowego" (czytaj. dziura w nowiutkiej nawierzchni)?

Dlaczego renowacja na Wilanowskiej ma "nic nie dać" w kwestii infiltracji? To co ma zostać wciągnięte w ten przewód? Perforowana rura drenarska?


Bielawska - zrobiono 140, a nie 150 metrów i kosztowało to 1,67 mln netto. Tutaj oficjalny papier z naszego Urzędu: [www.zisbd.com.pl]
Jeżeli burmistrz nie ma dokładnego rozpoznania i mówi, że może lepiej nowy kolektor... Brak słów. Najpierw chciał wynajmować kamerę termowizyjną (do dziś nie wiem w jakim celu), a teraz nawet problem z ustaleniem co tańsze, co lepsze. Przez rok w tej sprawie chyba nic się nie zmieniło.
Czy to taki wielki problem zrobić siłami własnymi Urzędu i ZGK szacunkowy kosztorys na renowację bezwykopową (bez otworów startowych tym razem też się nie obędzie, bo przy tej średnicy, to po prostu niemożliwe) i tradycyjną budowę kolektora w głębokim wykopie?
Tomasz Zymer
Będą zmiany w ZGK od 1.01., nie rezygnuje z restrukturyzacji, ale nie jest zwolennikiem zwalniania pracowników, bo to zwiększa bezrobocie.

Przecież to jakaś paranoja! Nie zwalnia się ludzi, którzy dobrze pracują i są potrzebni. Zwalnia się tych, dla których nie ma pracy w dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwie. A ZGK ma chyba stać się dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwem.
Jeżeli do jakichś zadań wystarczy (z bezpieczną rezerwą) 3 ludzi, to utrzymuje się stanowiska dla 3, a nie 5, 7, czy 9, bo np. będzie im raźniej się stało nad wykopem podziwiając pracę jednego.

Po zamknięciu papierni co najmniej 100 osób też nie będzie miało pracy. To może burmistrz weźmie ich do Urzędu i do ZGK? Przecież inaczej bezrobocie się zwiększy.Tomasz Zymer
Burmistrz ? wczoraj prezesi Metsa zakomunikowali, że od 30.06 przestają sprzedawać wodę pitną dla mieszkańców; będą rozważać uzupełnienie zakupu wody w Piasecznie; Ogród Botaniczny też ma niedobory wody pitnej i chce się wycofać ze sprzedaży wody gminie; dlatego musimy mieć nową stację uzdatniania wody.

SUW (stacja uzdatniania wody), to jedno. Trzeba jeszcze mieć ujęcie o odpowiednim wydatku. Są ujęcia, a brakuje SUW? Czy nie ma ani ujęć ani SUW?
Budujemy powiatowe drogi, a za chwilę zabraknie bieżącej wody.Tomasz Zymer
75404 komputer dla biednej konstancińskiej policji: 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymała

Byłeś przeciw, prawda? Kto się wstrzymał? Komentowanie tego zakupu chyba nie ma sensu.Tomasz Zymer
Stankiewicz ? pytanie o zakres prac na W-wskiej 32; burmistrz ? docieplenie, obróbki blacharskie i elewacje, ok. 200 tys. zł na podstawie cen SEKOCENBUDu, w ramach tego także wymiana podłogi w Biurze Rady Miejskiej.

Niech mi ktoś wytłumaczy po co docieplać budynek jeżeli urząd ma się docelowo w ciągu kilka lat wynieść z Warszawskiej 32 i nie wiadomo na co ten obiekt zostanie przeznaczony. Obróbki blacharskie, to może jeszcze zrozumiem, żeby woda się nie lała, ale docieplenie?!Tomasz Zymer
Ozdoby swiąteczne montaż ? 25 tys.

Kiedy brakuje na wszystko nie można się powstrzymać od montażu na latarniach tego jarmarcznego badziewia w stylu "wieś tańczy i śpiewa"? Sam montaż ma kosztować 25 tysięcy?!

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.181.251.144.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 17 gru 2011 - 10:53:04

w wątku o budżecie rzadko fotki są umieszczane, ale...niech mi ktoś powie, czy w biały dzień o godz. 9:37 (dziś) latarnie uliczne powinny być tak rozświetlone?
tak oszczędzamy? świecilo się od Tabity do starego posterunku...

swoją drogą...jeśli nam tak ciężko to może by ktoś pomyślał, by np. od poniedziałku do piątku w godz. 1:30 do 3:30 powyłączać latarnie uliczne?Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2011-12-17 10:53 przez Artek_Bartek.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 17 gru 2011 - 10:57:54


Po zamknięciu papierni co najmniej 100 osób też nie będzie miało pracy.

z magla: wszystkich zwolnionych ma zatrudnić SAUR

woda:

Metsa chciała sprzedać gminie ujęcie wody pitnej, ale jest w takim stanie, że zakup oraz jego renowacja będzie droższa niż wykonanie własnego.

zatrudnienie w ZGK

Ogromny zakład w Pruszkowie (MZO spółka z o.o.) z odbieraniem odpadów (wszystkich), sortownią oraz przerobem na paliwo do cementowni zatrudnia 236 osób (w tym administracja), u nas ZGK około 100 osób.
Myślę że po restrukturyzacji kadry same się wykruszą. Też jestem przeciwna wyrzucaniu na bruk.

Jest planowany rozwój uzdrowiska, będą więc miejsca pracy, nie tylko dla lekarzy i terapeutów oraz urzędników. Nałęczów w Nałęczowie daje zarabiać ok 450 osobom

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 17 gru 2011 - 11:04:59


biały dzień o godz. 9:37 (dziś) latarnie uliczne powinny być tak rozświetlone?

też się kiedyś zastanawiałam, aż zadzwoniłam do "elektrowni" wtedy oni zamowali sie oświetleniem i powiedziano mi że akiś czas muszą, bo wymieniają żarówki, uszkodzone klosze i muszą widzieć.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: BartekBartek (Moderator)
Data: 17 gru 2011 - 12:43:09

To mogło tak być, bo widziałem dziś podnośnik pracujący na Warszawskiej ok. 10 i tam też świecił się cały segment od tysiąclecia do Słonecznej bodajże.Wszystkie wypowiedzi na licencji CC-BY-ND.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: FURMANFURMAN (---.knc.pl)
Data: 17 gru 2011 - 15:44:25

Ciekawe pomysły n.a ratowanie gminnej kasy--[wiadomosci.onet.pl]

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Anonimowy użytkownik (---.adsl.inetia.pl)
Data: 17 gru 2011 - 22:27:09

Najciekawszego nie napisano.Wnioskowałem do burmistrza by przygotował uchwały o podwyższeniu podatku od nieruchomości o 10 %. Takie projekty zostały przygotowane.Niestety radni roszczeniowi-nie chcą sprzedawać gminnych nieruchomości, nie chcą podwyższać podatków, nie mają innych realnych pomysłów na zwiększenie dochodów- maja najwięcej roszczeń do budżetu.Chcieli zwiększać deficyt -czego radnym nie wolno bez zgody burmistrza /takiej zgody nie będzie/ chcieli zwiększać dochody z fikcyjnych dochodów ze sprzedaży gminnych nieruchomości- w Konstancinie nigdy nie było tyle nieruchomości do sprzedania, a gminne to nie atrakcje wg mnie.Radni nie zgodzili,się na podwyższenie podatku od nieruchomości tworząc teorię wielkiej krzywdy która by ta podwyżka dotknęła "biednych " mieszkańców.Taka argumentacja jest nie na miejscu.
W pełni zgadzam się z Hesią -Melą i jej przedstawioną kalkulacją.Szkoda czasu i straconych pieniędzy- na inwestycje ,drogi,kanalizacje.Widzisz H-M poglądy nie maja wpływu na logikę.
Tomek musisz się jeszcze wiele uczyć, ale pojętny jesteś

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: Artek_BartekArtek_Bartek (---.181.48.127.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl)
Data: 18 gru 2011 - 00:06:49

jeszcze odnośnie tego


będzie kupiony nowy rzutnik dla BRM u sufitu na wysięgniku
Jestem zwolennikiem multimediów w miejsce mruczenia kupy cyfr pod nosem! Ale może pora zacząć wykorzystywać ten rzutnik, który jest? Raz na sesji wymusiłem skorzystanie z niego, by zaprezentować skutki podtopień i zapewniam, że jest wystarczający na potrzeby Rady!!!! Wystarczy co najwyżej do niego dokupić jedynie uchwyt sufitowy!!w 2011 roku zrobiliśmy na drogach gminnych więcej, niż w całej poprzedniej kadencji
czy to aby nie populizm? podano jakieś konkretne liczby potwierdzające tą tezę?Chcieli zwiększać deficyt -czego radnym nie wolno bez zgody burmistrza /takiej zgody nie będzie/
nie do końca rozumiem brak zgody na zwiększenie deficytu....deficyt nie jest niczym złym jeśli rzecz jasna jest odpowiedni kontrolowany...
wszyscy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy aby ograniczanie deficytu do bodaj nieco 7 % w roku przyszłym i niewiele ponad 4 w roku 2013 to jedynie słuszny kierunek... czy aby nie prowadzić on będzie do stagnacji? Zwłaszcza w sytuacji, gdy zaangażujemy ogromne środki w Hugonówkę, budowę ratusza itp.?
a Gmina zdaje się ma możliwość korzystania z kredytu z marżą 0,1 % ponad WIBOR 3M...niech ktoś znajdzie tak tani pieniądz na rynku...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: BUDŻET 2012
Wysłane przez: daramisdaramis (---.xdsl.centertel.pl)
Data: 18 gru 2011 - 00:35:57


Artek_BartekChcieli zwiększać deficyt -czego radnym nie wolno bez zgody burmistrza /takiej zgody nie będzie/
nie do końca rozumiem brak zgody na zwiększenie deficytu....deficyt nie jest niczym złym jeśli rzecz jasna jest odpowiedni kontrolowany...
wszyscy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy aby ograniczanie deficytu do bodaj nieco 7 % w roku przyszłym i niewiele ponad 4 w roku 2013 to jedynie słuszny kierunek... czy aby nie prowadzić on będzie do stagnacji? Zwłaszcza w sytuacji, gdy zaangażujemy ogromne środki w Hugonówkę, budowę ratusza itp.?
a Gmina zdaje się ma możliwość korzystania z kredytu z marżą 0,1 % ponad WIBOR 3M...niech ktoś znajdzie tak tani pieniądz na rynku...

Czego ty wymagasz?

Chciałbyś analizy opłacalności kredytu względem kosztu wynajmu nieruchomości dla Urzędu?

To przecież czarna magia. smiling smiley

Opcje: OdpowiedzCytuj
Strony: <--123456789-->
Bieżąca strona: 4 z 9


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.