Grudniowe posiedzenia komisji Rady Miasta

Zamieszczamy dalszą część planu posiedzeń komisji Rady Miasta, od 5 grudnia do połowy miesiąca. Warto znaleźć czas i bywać na interesujących nas komisjach, aby niczego nie przegapić.

Plan dostępny w rozwinięciu wiadomości.

 

5.12.2011r. (poniedziałek) godz. 17-ta Połączone posiedzenie Komisji BOKiS i Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy na rok 2012
Zaproszeni : Burmistrz Kazimierz Jańczuk

6.12.2011r. (wtorek) godz. 13.00 Doraźna Komisja ds. Zagrożeń Powodziowych – w sali posiedzeń

6.12.2011r. (wtorek) godz. 18-ta Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Opieki Społecznej

Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2012 – SPZ ZOZ
Zaproszeni : Burmistrz Kazimierz Jańczuk

7.12.2011r. (środa) godz. 16.30 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2012 ? Wydziały: Architektury, Geodezji,
Dróg Gminnych oraz Inwestycje
Zaproszeni : Burmistrz Kazimierz Jańczuk

8.12.2011r. (czwartek) godz. 16.30 Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych

Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2012 ? Wydział Inwestycji i ZGK
Zaproszeni : Burmistrz Kazimierz Jańczuk

13.12.2011r. (wtorek) godz. 17.00 Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych

Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2012
Zaproszeni : Burmistrz Kazimierz Jańczuk

15.12.2011r. (czwartek) godz. 17.00 Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Komunalnych

Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2012
Zaproszeni : Burmistrz Kazimierz Jańczuk

16.12.2011r. (czwartek) godz. 17.00 Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Komunalnych

Temat:
1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2012
Zaproszeni : Burmistrz Kazimierz Jańczuk

Zobacz także...